Lokale skoler trenger tiltak i milliardklassen, se planene

Skolebehovsplanen til kommunen viser stort behov for både utvidelser og rehabilitering av en rekke skoler.