575 elger kan i første omgang felles i Aurskog-Høland under årets jakt.

Det blir ingen endringer i grunnkvoten.

I tillegg er det en restkvote på 105 dyr.

Hva som vil skje med den er ennå ikke klart.

– Inntrykket av elgbestanden etter de to første jaktukene vil bli avgjørende for hvordan restkvoten vil bli utnyttet, sier leder Didrik Holmsen av Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland til Indre Akershus Blad.

Årets jakt er den siste i inneværende treårsperiode.

Målet for perioden har vært å redusere elgbestanden i kommunen.

Spørsmålet er om reduksjonen kan ha gått litt for fort, dels på grunn av for hard beskatning av eldre produktive hunndyr, dels som en følge av ulveetablering innenfor kommunegrensene.

Ikke fulgt opp

– Da inneværende treårige forvaltningsperiode startet i 2010, valgte vi å gi en uspesifisert fellingskvote på hunndyr, uansett alder.

Men med henstilling til jegerne om å spare eldre, store kuer ettersom disse er klart mest produktive.

Dessverre har ikke dette forsøket på å gjøre jakta enklere, blitt vellykket, konstaterer Holmsen.

Elgforvaltningsrådet mente dette var et godt tidspunkt for å lette litt på den restriktive avskytingen vi i mange år har hatt av hunndyr, da elgbestanden var så stor at rådet ikke anså det som noen katastrofe dersom det ble felt noen flere eldre kuer enn tidligere.

– Det er bare å innse at henstillingen vår om å la tvilen komme elgen til gode når det dukker opp et hunndyr, ikke har blitt tatt godt nok til følge. Dermed har det blitt skutt altfor mange voksne, produktive kuer, og vi er spente på hva dette kan bety for reproduksjonsgrunnlaget i de nærmeste årene, sier Holmsen.

Han og dagens elgforvaltningsråd har likevel valgt å la dagens avskytingsmodell gjelde også under årets jakt.

Men han henstiller sterkere enn noen gang jegerne om å holde igjen når de ser enslige hunndyr, slik at de er så sikre som mulig på at det er ungdyr og ikke voksne kuer de fyrer løs på. I kommende treårsperiode ser Holmsen derimot for seg at det kan være kroken på døra for dagens liberale avskytingspraksis.

– I tillegg til at vi jegere har felt foruroligende stor andel produksjonsdyr, er vi i ferd med å få en ny faktor inn med større og større tyngde; ulven. Dette gjør at vi nå må være føre var slik at ikke den bestandsreduksjonen vi har gått inn for vil bli større og raskere enn målene vi har satt, sier Didrik Holmsen.