Det understreket gruppeleder Marianne Grinstad Hansen i normalt mer markedsvennlige Høyre.

– Det er vi som styrer

– Vi har de siste årene vist en, for noen, kanskje unormalt høy grad av politisk styring i utbyggingssaker. Vi var imot planene for Tanngarden (om blokkbebyggelse, journ.anm.), og vi var enige om å utsette bygging bak Linjegården, påpekte Grimstad Hansen i Sørum Høyre under et stort møte om Sørumsands fremtid torsdag kveld.

Engasjementet var stort både hos politikere og ikke minst lokalbefolkningen under møtet. Sentrale problemstillinger var hvordan folk flest kan delta i stedsutvikling, hvordan lokaldemokratiet egentlig fungerer i utbyggingssaker og hvordan man kan utvikle eller videreutvikle lokale stedskvaliteter.

Ikke minst ble private utbyggeres innflytelse på folkeengasjement og politiske beslutninger i utbyggingssaker et tema. Møteleder Rolf Reikvam (SV) utfordret de to politikerne i panelet, Marianne Grimstad Hansen og Sten Magne Berglund (Ap), med følgende spørsmål:

– Kan politikerne i Sørum garantere at de vil ta makta i utbyggingssaker?

Svaret hellet mer mot ja enn nei.

– På Frogner fikk utbyggerne i forrige periode beskjed om å gå nye runder med sine prosjekter. Og her har man involvert lokalbefolkningen i prosesser før saker er kommet opp til ordinær behandling. Når det gjelder forslaget som er fremmet om utbygging på Sletta, er ikke dette et forslag fra utbyggerne. Det er politikerne selv som vil lage områdeplan. Vi har ennå ikke fått noen henvendelse fra private utbyggere om utbygging av Sletta, sa Berglund.

– Tenk lokal egenart

Innledningsvis i møtet ble dokumentarfilmen "Sørlandsrefseren", av Pål Winsents, vist for publikum. Filmen tar for seg frittalende Erling Okkenhaugs utrettelige kamp for at lokale byer og tettsteder – i denne filmen Risør – skal få en utvikling som tar hensyn til innbyggere og stedenes egenart.

– Utviklingen slippes gjerne løs til markedskreftene, og vi kan bli sittende igjen som tapere alle sammen hvis vi ikke er i forkant og styrer utviklingen til beste for alle innbyggere, sier Okkenhaug.

I Risør gikk politikerne først inn for planer om blokkbebyggelse på Risør-holmen, før den politiske – og den folkelige – vinden etter hvert snudde i retning motstand, og flere stemmer kom til orde i den offentlige debatten. Filmen viser maktspillet i kulissene, og forholdet mellom private utbyggere, politikere, administrasjon og lokalpressen i slike saker.

Også i Oslo og Akershus er anbefalingen fra sentralt hold en mer konsentrert vekst. Prognosen er 350.000 flere mennesker til Oslo og Akershus i løpet av de neste 20 årene. Sørumsand er på sin side ventet å være en liten småby i 2040, med dobbelt så mange innbyggere som i dag.

Grimstad Hansen tror ikke man i Sørum vil gå i den retning Risør gjorde, men er klar på at man er nødt til å tenke helhetlig i videre utbyggingssaker.

– Det er ikke gitt at vi skal bli dobbelt så mange. Vi må bygge Sørumsand ut fra den arven, kulturen og identiteten som ligger der i dag, fastslår hun.