(Smaalenenes Avis)

Tidlig i morges ble en tilsynelatende norsk varebil stanset for kontroll i Rømskog, etter at den hadde passert inn til Norge over Trosterud.

– Bilen virket tungt lastet og tollerne mistenkte at den var lastet med alkohol. Mistanken ble styrket – og bekreftet – da sjåføren forsvant til skogs og ble borte, sier Gundelsby.

Bilen, som egentlig var polsk, var fullastet med alkohol.

Nærmere bestemt 1.792 liter øl og 165 liter brennevin.

Bilen og alkoholen ble beslaglagt av tollvesenet. Mannen er derimot fortsatt på frifot.