Søker medlemskap i Norges Idrettsforbund

Carl Fredrik Havnås fra Bjørkelangen fortsetter som leder av Mangenfjellet Turlag, som nå søker om opptak i Norges Idrettsforbund.

Carl Fredrik Havnås fra Bjørkelangen fortsetter som leder av Mangenfjellet Turlag, som nå søker om opptak i Norges Idrettsforbund. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Mangenfjellet Turlag har søkt om opptak i Norges Idrettsforbund.

DEL

– Dette betyr ikke noen form for endring i hverken struktur, organisering eller drift av laget, sier Carl Fredrik Havnås.

Han gikk på et nytt år i ledervervet under årsmøtet i forrige uke, der det ble fattet vedtak om å søke medlemskap i idrettsforbundet.

– Mangenfjellet Turlag er i sin nåværende form utelukket fra å søke om spillemidler til prosjekter. Loven krever at for å gjøre dette, må man enten være tilsluttet Norges Idrettsforbund eller Den Norske Turistforening, forteller Havnås til Indre Akershus Blad.

Årsmøtet valgte, etter anbefaling fra styret, å gå inn for medlemskap i Norges idrettsforbund, da dette er relativt uforpliktende.

Samtidig står turlaget fritt til å bestemme sine egne satser for medlemskontingent, aktiviteter og så videre.

Norges Skiforbund vil bli turlagets særforbund, og det kreves ingen årlige avgifter for å bli medlem av idrettsforbundet.

– Så snart vi blir tatt opp i idrettsforbundet, kan vi søke om spillemidler til den nye turhytta vi har planlagt på Myrlia, sier Havnås.

En slik søknad ligger allerede ferdig, etter at den ble returnert fra fylkesmannen i fjor, nettopp på grunn av at turlaget ikke var medlem av en paraplyorganisasjon.

– Det har vært en viss usikkerhet på om det krevdes noen navneforandring ved en innmelding i Norges Idrettsforbund, men muntlig tilbakemelding fra Akershus Idrettskrets tilsier at dette ikke blir nødvendig. Det er vi glade for, fastslår Havnås.

Den dagen Mangjenfjellet Turlag blir opptatt som medlem i idrettsforbundet, vil laget

bli Aurskog-Hølands største enkelt-idrettslag med nær 2.200 medlemmer.

Disse leder laget

Carl Fredrik?Havnås ble gjenvalgt som leder under årsmøtet 30. oktober.

Med seg i styret har han John E. Ulland som nestleder, mens Jorun Salater, Bernt Øisjøfoss, Gisle Skjønhaug, Christian Holmedahl, Ada E. Glende og Thorbjørn Slettum er styremedlemmer.

Varamedlemmer er Kristine Tollefsen og Kristian Eng. Revisorer: Ole Einar Holth og Kjell Dammen. Valgkomite:?Arne Martin Soot og Mariane Stampe.

Artikkeltags