Pendlerne frykter stappfulle tog - igjen

Pendler og Ap-politiker Sten Magne Berglund fra Sørumsand er oppgitt over NSBs rutetilbud i rushen på Kongsvingerbanen.

Pendler og Ap-politiker Sten Magne Berglund fra Sørumsand er oppgitt over NSBs rutetilbud i rushen på Kongsvingerbanen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

NSB fjerner to rushtidstog til og fra Oslo når ruteendringen trer i kraft 14. desember. Pendlerne frykter igjen at passasjerene må stå som sild i tønne.

DEL

Pendlerne med rushtidstogene på Kongsvingerbanen har vinteren 2013 fortsatt friskt i minnet. Passasjerene måtte stå som sild i tønne, passasjerer kranglet om sitteplassene og passasjerer besvimte fordi det ble for trangt.

Bakgrunnen var at to rushtidstog forsvant rutetabellen etter endringer i desember 2012.

Pendlerne raste – politikerne raste.

Til slutt fikk Jernbaneforum for Kongsvingerbanen – som består av ordførerne i kommunene langs jernbanen – gjennomslag for sine argumenter.

NSB lovte å ordne opp. Løsningen ble to ekstra rushtidstog – ett om morgenen og ett om ettermiddagen – for å ta av trykket på de andre avgangene.

Pendlerne jublet – politikerne jublet.

Nylig la NSB fram årets ruteendringer, som trer i kraft fra og med 14. desember i år. Her er ekstraavgangene som ble satt opp for halvannet år siden fjernet. I stedet setter NSB inn dobbeltsett på togene som går 07.28 fra Sørumsand stasjon og 16.04 fra Oslo S.

– Må på banen

Dermed er man igjen tilbake til start, mener pendlere Indre Akershus Blad har snakket med. Sten Magne Berglund fra Sørumsand bruker toget til og fra jobb. Han frykter en ny periode med stappfulle tog og kaotiske tilstander.

– Kongsvingerbanen får et dårligere tilbud, uten tvil. Togene som går fra Sørumsand 07.01, 07.14 og 07.28 er alle fulle. Det samme på vei hjem på ettermiddagen. En avgang mindre kommer til å øke presset på de andre rushtidsavgangene betraktelig. Det hjelper lite at NSB setter inn dobbelt togsett på én avgang til og fra byen. I tillegg mister passasjerene noe av fleksibiliteten og valgmulighetene. Jeg hadde forventet flere tog og økt kapasitet på Kongsvingerbanen, sier Berglund.

38-åringen, som også er aktiv politiker for Ap i Sørum, har tidligere uttalt i Indre Akershus Blad at Kogsvingerbanen er den glemte jernbane – både av NSB og Jernbaneverket. Årets ruteomlegging gjør ikke at han endrer syn i den saken.

– I pressemeldingen som gikk ut nylig, sto det ikke ett ord om Kongsvingerbanen. Hvorfor? Fordi den ikke har fått et bedre tilbud, mener Berglund.

Han mener Jernbaneforum nok en gang må på banen overfor NSB.

– Her må ermene brettes opp og vi må igjen gå til kamp for et bedre rutetilbud. Dette er ikke godt nok fra NSB sin side.

– Tenk på kundene

Ifølge NSBs nettsider velger passasjerene kollektivtilbud på steder der toget går ofte. Berg-lund tror passasjerer på Kongsvingerbanen vil vegre seg mot rushtidsavgangene etter midten av desember.

– Allerede nå får ikke folk sitteplass etter Sørumsand. Jeg er redd nivået der ti-talls mennesker må stå tett i tett på toget, kommer tilbake. Jeg har én oppfordring til NSB: Tenk på kundene og oppretthold tilbudet. Om ikke annet, sett inn doble togsett på flere av avgangene.

NSB forsvarer fjerningen av ekstra-avgangene i rushtiden. Selskapet mener de doble togsettene vil sørge for at alle får plass.

Ifølge NSB ble de to ekstra-avgangene (06.58 fra Årnes og 16.04 fra Oslo S) satt i trafikk fordi det i fjor vinter ikke var mulig å kjøre doble togsett på strekningen.

Når Jernbaneverket denne høsten er ferdig med plattform-forlengelse på stasjonene Nerdrum, Fetsund og Årnes blir det mulig for NSB å kjøre lengre tog. Dermed blir togene som ble satt opp som en kriseløsning vinteren 2013 fjernet.

– Da infrastrukturen ikke lå til rette for å kjøre doble togsett måtte det kjøres ett ekstra tog. Dette togsettet ble tatt fra en annen strekning, men det er nå kjøpt et eget togsett til denne trafikken, opplyser kommunikasjonsrådgiver Håkon Myhre for NSB Persontog til Indre Akershus Blad.

Myhre presiserer at det hele tiden har vært klart at de ekstra togene var en midlertidig løsning.

– Toget som terminerte på Oslo S måtte stå til 09:30 og kjøres videre til Drammen for å kunne returnere til spor 11 på ettermiddagen, der det i dag venter i nærmere en time. Sporkapasiteten på Oslo S er svært anstrengt i rushtidene, og det er ikke mulig å stå parkert med togsett der hele perioden fra klokken 8 til 16. Det er altså Oslo S, Oslotunnelen og Vestkorridoren som har kapasitetsbrist, sier Myhre.

– Alle rushtidsavgangene er i dag fulle. Vil passasjerene på nytt oppleve kaos og plassmangel ved fjerning av to avganger?

– NSB har ikke tilgjengelige togsett til økt kjøring av dobbeltsett på Kongsvingerbanen ut over de to nevnte avgangene. Vi er klar over at flere rushtidsavganger på Kongsvingerbanen er fulle, og vi håper at øvrige stasjoner vil få prioritet i Nasjonal Transportplan (NTP), slik at vi kan betjene alle stasjoner med økt kapasitet i flere avganger, svarer Myhre.

For å kunne kjøpe inn ekstra togsett, er NSB avhengige av godkjenning fra Samferdsels-departementet.

– I den grad vi skal øke togstørrelsene på en strekning må vi i dagens situasjon ta togsettene fra en annen strekning (det er flere strekninger som har fullere tog enn Kongsvingerbanen). NSB leverte høsten 2013 en ti-årig plan for anskaffelse av flere togsett til Samferdselsdepartementet, der vi signaliserte behov for økt kapasitet gjennom dobbeltsett i alle avganger i rush, også på Kongsvingerbanen. Vi har dialog med departementet om våre behov her, sier Myhre.

Artikkeltags