I løpet av de neste 30 årene kan Oslo og Akershus få hele 400.000 nye innbyggere.

Den norske bondestanden er naturlig nok bekymret for hvor innbyggerne skal bo.

Det er liten tvil om at presset på å bygge ut dyrket mark vil bli større de nærmeste årene.

Mandag møtte Fet jordbruksforening opp i kommunestyret i kommunen.

Med seg hadde bøndene en eske med egg til politikerne.

Budskapet var enkelt: Ikke bygg ned dyrket mark – vi ønsker fortsatt kort-reist mat.

– Fet er en flott kommune, og de siste årene er det ikke bygget ned mye dyrket mark. Vi ønsker at det fortsetter slik, også når politikerne nå skal rullere kommuneplanens arealdel, sa Ola Thorud i jordbruksforeningen.

Lokalprodusert

Eggene som ble delt ut til lokalpolitikerne er produsert på Teig gård på Enebakkneset.

– Mer kortreist mat finner du ikke. Eggene er kun kjørt fort gjennom Gansdalen og hit. Skal du ha kortere reisevei, må du kjøpe egen høne, konstaterte Knut Teig foran en glisende politiker-skare.

Tirsdag 17. april inviterer jordbruksforeningen til stort landbruksmøte i kommunestyresalen.

Temaet er: Hvordan bygge framtidsrettet og miljøvennlig.

Leder Odd-Einar Hjortnæs i Akershus Bondelag kommer for å presentere arkitektfirmaet Snøhettas tanker om hvordan løse befolkningsvekst samtidig som dyrket mark i stor grad får ligge i fred.