Nå skal de hjem

Tungt og bredt: Militær trafikk vil tidvis prege veinettet på Romerike de to neste ukene.

Tungt og bredt: Militær trafikk vil tidvis prege veinettet på Romerike de to neste ukene. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Torsdag starter forflytningen av 20.000 tonn militært materiell tilbake til landene som har deltatt i NATO-øvelsen Noble Ledger.

DEL

Som følge av dette venter Statens vegvesen stor militær trafikk på hovedvegnettet mellom Rena / Elverum og Fredrikstad.

Rv. 3, rv. 24, rv. 2, E16 til Kløfta, og E6 derfra til Oslo og videre mot Fredrikstad, er vegene som blir mest berørt.

Redusert framkommelighet

Transportene vil foregå på både dag-, kveld - og nattestid, og utenom rushtid.

– Dette vil tidvis kunne medføre redusert framkommelighet, sier faggruppeleder Therese Thowsen på Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo.

Transportene blir gjennomført i perioden 25. september til 2. oktober, med hovedtyngde 26., 27. og 28. september.

Publikum vil merke stor militær trafikk i form av både enkeltkjøretøy, tungtransporter og kjøretøy i kolonner.

Konsentrert forflytning

Forflytningen blir også mer konsentrert i tid og rom enn da materiellet ankom i starten av september.

Ved mottaket ble de militære kolonnene fordelt over ti dager. Nå vil all transportene bli gjennomført på nesten halve tiden.

Dette vil resultere i et mye større fotavtrykk på vegnettet. Forsvaret håper på godt samarbeid med de øvrige trafikantene.

Smertefri forflytning

– Forsvaret og våre allierte forflyttet, uten negative hendelser eller ulykker, over 20.000 tonn materiell i starten av måneden, og vi er trygge på at retur av materiellet også går smertefritt. Det er viktig at medtrafikantene utviser hensyn, og vi håper på like mye tålmodighet i denne perioden som vi opplevde i starten av måneden, sier informasjonsmedarbeider Simen Rudi i Forsvaret.

Statens vegvesen samarbeider tett med både Forsvaret og Politiet i forbindelse med trafikkavviklingen under øvelsen.

– Vi vil følge nøye med på situasjonen på vegene, sier faggruppeleder Therese Thowsen.

Artikkeltags