I tillegg var en tredje kar med de to, en mann bosatt i Sørum, men han befant seg oppe på perrongen da hendelsen skjedde.

– Vi har hatt en hendelse ved Blaker stasjon. Tre stykker oppholdt seg på stasjonsområdet. To av dem var i skinnegangen, mens den tredje oppholdt seg oppe på perrongen, sier operasjonsleder Svein Hallås i Romerike politidistrikt.

De tre skal ha blitt overrasket da toget kom. En av årsakene kan være at ordinære rutetog ennå ikke hadde begynt å gå på tidspunktet da ulykken skjedde.

– Det er et godstog som ankom. Han ene fikk kastet seg under perrongen. Han andre klarte seg ikke like bra. Det er dog ikke snakk om noen overkjørsel, men en påkjørsel, presiserer Hallås.

24-åringen som ble påkjørt er sendt til Ullevål sykehus. Sannsynligvis er han ikke påført alvorlige skader.

Lokfører har sitt på det rene

Politiet har kontrollert og snakket med lokføreren. Politiet mener han ikke har gjort noe galt i situasjonen.

– Dette går mer på de to som var i skinnegangen, sier Hallås.

– Vet du hvorfor de var der nede?

– Vi vet ikke helt om de har mistet noe, svarer operasjonslederen.

Alle de tre er nordmenn. Han som ble påkjørt er ikke registrert med noen adresse i folkeregisteret.

– Ting kan tyde på at de to i skinnegangen var på besøk hos Sørum-mannen, sier Hallås.