Bjørm Erik Varnås (65), som har 40 års fartstid som lærer og rektor, mener det er på høy tid å avskaffe den sterkt tradisjonsbundne hjemmelekseordningen i Norge og lokalt i Aurskog-Høland.

Overfor skoleadministrasjonen i Aurskog-Høland, kommer Varnås nå med flere konkrete anbefalinger, deriblant at skoleadministrasjonen går inn i «forhandlinger» med hjemmet, lærerne og elevene, med det sluttmål at hjemmeleksene fjernes fra og med skoleåret 2010/2011.

– Bør tørre mer

– Sørum kommune har vist et mot utenom det vanlige og innført røykestopp. Da kan kanskje vi innføre leksestopp. Det er lenge siden vår kommune lå i forkant av den pedagogiske utviklingen. Skal vi sammen tørre litt mer og ta noen lengre skritt sammen, spør Varnås i dagens utgave av Indre Akershus Blad.

Han er klar over at temaet er kontroversielt, men selv er han ikke i tvil om at en avskaffing av hjemmelekser – i hvert fall fra 5. til 10. trinn – er veien å gå.

Argumentene for å droppe leksene er flere, påpeker Varnås:

  • Læringsmiljøene i hjemmene er svært forskjellige. Noen har dårligere forutsetninger for å kunne gi hjelp, mens andre førsteprioriterer alt rundt avkommet.
  • Elevene bør ha normalarbeidsdag og fritid som andre i samfunnet.
  • Fravær av hjemmelekser vil gi økt trivsel for foreldrene.
  • Elevene vil bli mer motivert til å gjøre skolearbeid på skolen dersom de slipper å gjøre hjemmelekser.
  • SSB-forskning viser at elever lærer lite av lekser.

«De fleste har lite utbytte av lekser. Noen får faktisk dårligere skoleresultater av å ha mye hjemmearbeid», er konklusjonen SSB-forsker Marit Rønning trekker etter å ha analysert matematikk- og naturfagsresultatene til over 800 norske 4.- og 8. klasseelever».

Rapporten er skrevet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

– Når jeg legger intuisjonen til side og ser tilbake på 40 års praksis, vet jeg at Rønning har rett, sier Varnås.

Redd for stempel

Han vet av egen erfaring at det som lærer er lett å få «skylapper», og innrømmer at han selv var feig eller i beste fall unnvikende ved å opprettholde leksegiving, som etter hans syn ikke fungerer.

– Lærere er redd for å bli stemplet som dårlige lærere. Dersom man ikke gir hjemmelekser, er man liksom ikke en god nok lærer. Og får du først «dårlig lærer»-stempelet, så følger det deg. Dermed gir man mer lekser, selv om man ser at elever sliter faglig, påpeker Varnås overfor Indre Akershus Blad.

Som alternativ til hjemmelekser, ønsker han ikke heldagsskole, men derimot at lærernes «tilstedeværelsesplikt» fastsettes nærmere, og at mer tid går med til veiledning av elevene i skoletida.

– Det handler også om å utnytte den enkelte lærers ressurser på en bedre måte. Ofte sitter lærere med en kompetanse man ikke ser umiddelbart. Jeg vet at det er gjort kompetansekartlegginger i Aurskog-Høland-skolen, men hvorvidt har denne kartleggingen fått noen betydning for det totale arbeidet som gjøres i skolen, spør Varnås, som etterlyser debatt om leksegivingen og bruken av ressurser i grunnskolen i Aurskog-Høland.

Les reaksjoner på utspillet i dagens papirutgave av Indre Akershus Blad.