Svenskene har planer om å sette ut 20 ulvevalper, hentet fra dyreparker, i grensetraktene mot Norge fra mai og ut 2014. Dette vekker reaksjoner på norsk side av grensen.

Det er Riksdagen som har gitt Naturverndirektoratet i Sverige i oppdrag å bidra til å få nytt genetisk materiale i den svenske ulvestammen, som i dag skal være truet av innavl.

Utsetting av ulver oppalet i fangenskap er middelet for en genetisk «oppspriting» som skal løse problemet, er løsningen, ifølge svenske myndigheter.

Grenseområdene mot Norge er et av flere foreslåtte ­alternativer til utplassering, noe som vekker massiv motstand på norsk side av grensen.

Ordfører i Aurskog-Høland,?Jan Mærli, applauderer langt fra planene.

– Utsetting av mer eller mindre tam ulv virker merkelig for meg. Skjer dette, vil vi få en økt belastning på denne siden av grensen gjennom flere dyr som vandrer inn.?Dette vil føre til forringet livskvalitet for mange mennesker i disse områdene. En ting som løshundjakt blir det trolig definitivt kroken på døra for, sier Mærli, som synes at det er nok ulv som det er i Norge i dag.

Felles front

Ordfører Kari Pettersen i Rømskog kan fortelle at det allerede har blitt enighet mellom ordførerne i Rømskog, Marker, Aremark og Halden om å få til et møte med Miljøverndepartementet. Da vil ordførerkollegene si klart fra at denne form for rovviltforvaltning ikke er akseptabelt for norske kommuner som grenser mot svenskenes hovedforvaltningsområde for ulv.

Nordre Rømskog JFF har også reagert på planene.

– Vi har sendt innspill til de politiske partiene i kommunen om at nettopp et slikt initiativ blir tatt, sier leder av foreningen, Kenneth Haugen.

Frykter «hellige kuer»

Heller ikke i Elgregionråd Øst, som omfatter syv kommuner i Akershus og Hedmark, liker man de svenske planene.

– Det å ta vare på genetikken i ulvestammen ved å sette ut ulv fra dyreparker skurrer for meg og er i strid med intensjonene for bevaring av ulv i Skandinavia. Det skulle skje ved å bevare den genetiske stammen som fantes her. Å blande inn gener fra dyreparkulv må bli fullstendig feil, sier Sten? Ivar Tønsberg i Elgregionråd Øst.

Han uttrykker også skepsis for hva som vil skje når disse ulvene etter hvert begynner og yngle og avkommene legger ut på vandring og begynner å gjøre skade når den tid kommer.

– Vil da disse ulvene bli hellige kuer, slik som for eksempel Galventispa, som det er blitt brukt store summer på å ivareta i stedet for å gi tillatelse til skadefelling? Dette vil i så tilfelle bare være med på å øke konflikten innen ulveforvaltningen, mener Tønsberg.