Blir 2007 Fremskrittspartiets år i Aurskog-Høland? Vil Kari Mikkelrud overta ordførerklubba fra Karin Gulbrandsen (Sp)?

Det meste tyder på at ordførerkampen står mellom kandidatene fra Frp, Ap og Sp.

– Jeg var fungerende ordfører i tre måneder. Det var veldig moro. Jeg har fryktelig lyst til å bli ordfører og mener det er Frps tur nå. Nå gleder jeg meg til valgkampen. Målet er 25 prosent oppslutning, sier Mikkelrud til Indre Akershus Blad.

– Hvem skal Frp stjele stemmene fra?

– I første rekke Arbeiderpartiet. Vi skal minne velgerne på hvem som stemte for og hvem som stemte mot kulturhus. Vi i Frp er helt uenige i å bruke 80 millioner kroner på et kulturhus i Aurskog-Høland.

Den jaktfrelste 49-åringen fra Søndre Mangenskogen er sittende varaordfører. Hun har kampsakene klare foran årets valgkamp.

– Frp ønsker et sterkt fokus på næringsutvikling. Området har vært forsømt i mange år. Vi må ta bedre vare på eksisterende bedrifter og jobbe mye mer aktivt for å etablere nye arbeidsplasser. Dette er ordførerens oppgave. Både Jan Mærli som leder av næringskomitéen og ordfører Karin Gulbrandsen har gjort en dårlig jobb, mener Mikkelrud.

Les mer i papirutgaven av Indre Akershus Blad.