Bak det skjuler seg seks helfrelste unge elgjegere fra Sørum og Blaker.

Med en gjennomsnittsalder på drøye 24 år.

– Vi må være et hederlig unntak fra Statistisk sentralbyrås tall om at elgjakta er gubbenes store høstfest, med flere over 60 år enn under 30 år i «bransjen», sier Emil Skjønhaug.

Selv er han drøye 24 somre ung, og kommer fra ei slekt der jegerblodet har brust i årene i flere generasjoner bakover. Han var da heller ikke så altfor store karen før han fikk være med far og onkel både på elgpost og småviltjakt.

Og poden ble raskt fascinert av både naturen og spenningen i å jakte på både småvilt og storvilt. Mest det siste etter hvert. Dermed gikk han gradene. Fra haleheng i jaktbukserompa på far og onkel fram til han var gammel nok til å ta jegerprøven.

Viktige år, der han fikk innført lærdom om både vilt, skog, jaktkultur og våpenhåndtering av den eldre garde.

Oppvokst med jakt

– Det er slik det har vært med oss alle seks. Vi har gått gode skoler innen våre respektive familiers jaktmiljøer. Og for fire år siden tok vi skrittet fullt ut, fikk leid oss et jaktterreng i Slemdalen på Hedmark og dannet Tyristubben jaktlag, forteller Skjønhaug.

Da hadde allerede de fire gutta som dannet laget slitt hjemlige stubber på elgpost i flere år. Men nå ville de stå på egne ben.

– I dag er vi blitt to jegere til, og vi har hatt massevis av flotte jaktopplevelser, loser og elgfall. Samt forberedelsene til jakta, trening av hundene og nedtelling til jaktstart. Elgjakta er noe vi har glede av hele året, sier Emil Skjønhaug.

Fellingskvoten ligger på fem-seks dyr årlig, og de unge jegerne føler at de er akseptert som fullbefarne jegere av nabolagene.

Selv om de stadig bare kalles juniorlaget. Samtlige fem håper at flere unge gjør som dem og finner veien ut i elgskogen i årene som kommer.

– Men det er viktig at de etablerte lagene lar unge interesserte slippe til slik at de kan få oppleve fellesskapet og all spenningen med elgjakta. Det er snakk om å bevare en tradisjon og en viktig del av norsk skogforvaltning, sier den unge jegeren avslutningsvis.