Her er det planer om å bygge rekkehus

Går alt etter planen blir det 18 rekkehusleiligheter på Haugentoppen mellom Løken og Elverhøy. Det er den gamle tomta til Løken Trevare (rett bak busskiltet) som skal omreguleres til boligformål.

Går alt etter planen blir det 18 rekkehusleiligheter på Haugentoppen mellom Løken og Elverhøy. Det er den gamle tomta til Løken Trevare (rett bak busskiltet) som skal omreguleres til boligformål. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

En utbygger ønsker å anlegge 18 rekkehusleiligheter på Haugentoppen.

DEL

De gamle lokalene til Løken Trevare var et landemerke i Løken-området til bygget ble revet i mars 2009.

Siden har tomta ligget brakk, og er per i dag regulert til næringsformål. I kommunedelplanen er området derimot avsatt til boligbebyggelse.

Før sommeren var det et oppstartmøte mellom utbygger Aune og Hovland Eiendom AS og Aurskog-Høland kommune.

Formålet var å gå gjennom eventuelle rammebetingelser for regulering og utbygging av eiendommen.

– Vi er i en prosess med Statens vegvesen, og er i ferd med å sende ut kunngjøring i forbindelse med varsel om oppstart. Det er i første omgang snakk om ny reguleringsplan, sier sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva til indre.no.

Byggestart til våren?

Ifølge Kleiva er det snakk om 18 rekkehusleiligheter på tomta, som strekker seg fra fylkesvei 169 og ned til Lognselva.

– Vi regner med å bruke ett år på prosessen før igangsetting. Vi håper at det blir oppstart til våren, sier Finn Kleiva.

Ettersom Statens vegvesen er interessert i å begrense antall direkte avkjørsler til riks- og fylkesveier blir også flere av de eksisterende boligene i bakken ned mot Løken tatt med i det foreslåtte planområdet. Det kan bety at hele det nevnte området får én felles innkjøring, mot to slik det er i dag.

Stein Lie fra Løken er en av eierne i Aune og Hovland Eiendom AS.

– Dette skal bli rekkehusleiligheter til overkommelige priser, slik at vanlige folk har råd til å bo der, sier Lie.

Leilighetene skal være på ett plan, og planen er at de skal få husbankfinansiering.

Artikkeltags