- Håper alt går på skinner

Pål Roberg og hans kumpaner Vasco Tørrissen (t.h.)og Andrew Larsen i Aurskogbanen er opptatte av å lage et levende miljø rundt Finstadbru stasjon.

Pål Roberg og hans kumpaner Vasco Tørrissen (t.h.)og Andrew Larsen i Aurskogbanen er opptatte av å lage et levende miljø rundt Finstadbru stasjon. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Hvis det går som Pål Roberg og hans kumpaner i Aurskogbanen håper, vil 450 meter dresinbane stå klar ved Finstadbru stasjon i 2016.

DEL

Aurskogbanen er en idealistisk forening som har til formål å skape aktivitet på restene etter Urskog-Hølandsbanen.

Forvaltningsplan For Urskog-Hølandsbanen er det målgivende dokumentet som ligger til grunn for foreningens arbeide, og hovedsatsningsområdet er Finstadbru stasjon og området rundt.

Allerede i sommer ble det anlagt en dresinbane på Killingmo gård, og et kortsiktig mål for Aurskogbanen er å binde sammen de gamle Tertittstasjonene Finstadbru og Kjellingmo med dresinbane.

– 30-årsperspektiv

– Arbeidet til Aurskogbanen må sees i et 30-årsperspektiv, slik forvaltningsplanen gjør. Det kortsiktige målet for Aurskogbanen er først og fremst å ivareta stasjonsbygningen på Finstadbru, å reetablere bane mellom Finstadbru og Killingmo, samt å etablere en aktivitet med dresinsykling på strekningen Finstadbru og Kjellingmo stasjoner, fastslår leder Pål Roberg i Aurskogbanen.

I disse dager ryddes traseen, som i første omgang vil strekke seg fra Finstadbru stasjon, og ende parallelt med lysløypa i Aurskog Golfpark.

Roberg får svar på søknaden om midler til å bygge banen tidlig i 2015, og har klokkertro på at det vil gå i boks.

– Vi har stor tro på prosjektet. Jernbaneskinnene ligger klare, og har kommet hit fra Nord-Sverige, forklarer ildsjelen. Hvis alt går bra, håper vi å begynne byggingen i 2015, og at prosjektet er ferdig i 2016.

Finstadbru stasjon har ligget brakk i cirka 30 år, og ble sist brukt som resepsjon for saga. Her er dugnadsgjengen i ferd med å berede grunnen for en real rehabilitering, noe som i såfall vil skje i grevens tid.

Frir til lokalpatriotene

– Det er råte i den ene veggen og taket er elendig. Du kan forresten skrive at vi trenger flere hender. Etter hva jeg har forstått, er det mange lokalpatrioter på Finstadbru. Nå trenger vi dere, det er bare å ta kontakt, oppfordrer Roberg.

Hva de langsiktige målene kan bli for Aurskogbanen, vil bare framtiden vise.

– Med innsats fra lokale krefter og andre som ser hva dette prosjektet kan munne ut i, samt kommuner og offentlige bidragsytere, kan dette bli en stor attraksjon som føyer seg godt inn i allerede eksisterende aktiviteter i Aurskog-området. Jeg mener for eksempel at det bør være et mål at det gamle vanntårnet bør være fullt mulig å gjenoppbygge, på den andre siden av fylkesvei 171, utbryter Roberg.

– Men da må det jo opprettes overgang over fylkesveien?

– Det stemmer, avslutter Pål Roberg, en kar som tydeligvis er mer opptatt av å se muligheter enn begrensninger.

Artikkeltags