(Smaalenenes Avis)

Nye tall om grensehandelen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser antall kroner nordmenn har brukt på dagsturer til utlandet fra oktober 2015 til september i år.

Tallene viser at vi de siste tolv månedene har handlet for 12,8 milliarder kroner, en reduksjon på 1,1 milliarder kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med forrige firekvartalsperiode. I løpet av samme periode gikk antall dagsturer ned med 7 prosent, fra 7,9 millioner turer til 7,4 millioner.

 

– Det er gledelig at grensehandelen har vist en synkende tendens i hele år, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare.

Hun sier beregninger fra 2011 viste at grensehandelen koster Norge 10.000 arbeidsplasser, og 2,4 milliarder i tapte inntekter til statskassen, og tror ikke det har blitt mindre siden den gang.

 

– Det er på tide med politiske grep, til beste for norske arbeidsplasser, sier Størksen.