Nye tall viser at det er svært farlig å være elg i Aurskog-Høland. Av kommuner i landet lå Kongsvinger på topp med 35 trafikkdrepte elg i 2011. Deretter fulgte Ringsaker med 33 drepte og Aurskog-Høland med 26.

Til NRK, som har hentet inn tallene, sier lensmann Morten Hole ii Bodø at svært mange ikke melder fra om viltpåkjørssler:

- Mange bilister kontakter verken politi eller viltnemnd om de kjører på elg, og flere ganger opplever instansene trafikkskadde dyr som det ikke har blitt meldt i fra om. Det er nok store mørketall, sier lensmann Hole til NRK.

Man antar at omkring 4000 elg skades eller drepes i trafikken hvert år. Av disse blir ikke alle rapportert til de rette instansene.