Enighet om fordeling av testamentarisk gave

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Etter en bitter strid har det kommet til enighet om disponeringen av den testamentariske arven fra Walborg Larsen, som hun ønsket skulle brukes til å bygge kapell på Enebakkneset.

DEL

(Enebakkneset) På Enebakkneset Vels årsmøte onsdag, kunne leder av kirkelig fellesråd i Fet, Kristin Kyhen Ramstad fortelle hvordan gaven, som etterhvert har vokst til å bli et fond på 2 millioner kroner, nå skal disponeres.

* 600.000 kroner skal brukes til bygging av nytt klokkertårn/ redskapshus på Enebakkneset gravlund.

* 1 million brukes til restaureringen av Dalen kirke som er Enebakknesets sognekirke. n

* De resterende 400.000 vil bli stående på et fond, men bruken skal øremerkes tiltak på Enebakkneset i tilknytning til gravlunden/grendehuset. Sistnevnte brukes også til kirkelige handlinger, så som minnesamvær og enkelte gudstjenester.

– Vi er glade for endelig å kunne komme frem til en løsning som kan aksepteres av alle parter, sier leder av Enebakkneset vel, Oddmund Gillingsrud.

– Forsøkt ført bak lyset

– En grei løsning. Men jeg er lite glad for måten kirkevergen gikk frem på i denne saken, sier Per Iversen, nevø av Walborg Larsen, og fortsetter;

– Til tross for intensjonene i testamentet, ble det gjort forsøk på å omdisponere hele summen til Dalen kirke bak enebakknesingens rygg. Iversen reagerte kraftig da han fikk brev fra Advokatfellsskapet ADVIS i Oslo. Der ble han som slektning etter Walborg Larsen informert om at advokatfirmaet på vegne av kirkelig fellesråd for Fet og Dalen hadde søkt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om omgjøring av testamentet slik at det skulle tilfalle Dalen kirke. Begrunnelsen var at midlene ikke var tilstrekkelig til bygging av kapell på Enebakkneset. Det viste seg etter hvert at advokatfirmaet hadde tatt i bruk en lovhjemmel til omdisponeringen av testamentet som ikke var juridisk korrekt.

– De benyttet stiftelseslovens paragraf 38 som henvisning til omgjøring av testamentet. Men dette er ingen stiftelse. Og skulle de fulgt paragrafen de viste til, skulle både gjenlevende part og den gaven var testamentert til informeres. Det skjedde ikke i dette tilfellet, sier vel-leder Oddmund Gillingsrud.

Dialog og løsning

Etter at Per Iversen fikk brevet fra advokatfirmaet, ble det reagert raskt. I et brev til Kirkelig fellesråd undertegnet representant for arvinger, Enbakkneset vel og befolkningen generelt, ble det protestert på det sterkeste mot utspillet. Samtidig ble prosessen krevd stoppet omgående. Nå, snart 14 måneder senere, er vellet, slektninger av Walborg Larsen og kirkelig fellesråd kommet til enighet.

– Det har vært en lang og krevende prosess. Men nå føler jeg at vi har funnet en god løsning, sier leder av kirkelig fellesråd Kristin Kyhen Ramstad.

Det samme sier vel-leder Oddmund Gillingsrud.

– Nå vil vi få fortgang med byggingen av det nye klokketårnet på gravlunden vår. Tegninger foreligger allerede, og dersom alt går som vi håper, kan dette arbeidet starte til våren. Samtidig blir Dalen kirke tilgodesett med kjærkomne ekstra midler til opp-pussingen foran 100-årsjubileet.

Artikkeltags