Elgjakt fram til jul

Med elgjakt til jul i Aurskog-Høland, er det muligheter at jegerne kan oppleve vinterlige forhold under jakta som på dette bildet tatt  i oktober midt på 1990-tallet.

Med elgjakt til jul i Aurskog-Høland, er det muligheter at jegerne kan oppleve vinterlige forhold under jakta som på dette bildet tatt i oktober midt på 1990-tallet.

Artikkelen er over 5 år gammel

Det blir sammenhengende elgjakt fra 5. oktober til jul i Aurskog-Høland i år og de to neste årene.

DEL

Dette ble klart etter at Akershus fylkeskommune tidligere i uken vedtok en forskrift som hjemler dette på bakgrunn av en søknad om jaktutvidelse fra Elgforvaltningsrådet i Aurskog-Høland.

Dermed kan det være muligheter for kommunens elgjegere til å bytte ut ribbe og pølse med fersk elgsteik til julemiddagen om ønskelig.

Også Nes kommune søkte om en jakttidsutvidelse, og fikk det innvilget.

Det kom inn seks uttalelser til den nye forskriften da den var ute på høring.

Fem av disse, fra Akershus og Østfold, Elgregionråd Øst, Stangeskovene, Hedmark fylkeskommune og Aurskog-Høland elgforvaltningsråd var positive til de nye jakttidene, mens Skogbygdas Jeger og fiskerforening i Nes var negative til utvidelsen, begrunnet med følgende: Betydelig nedgang i elgbestanden i området. Observasjoner av ulv i området. Redusert tilgang for småviltjegere.

I sine vurderinger for å åpne for elgjakt til jul, skriver fylkeskommunen:

«Ifølge vurdering av elgbestanden i Oslo og Akershus 2013, basert på jegernes egne observasjoner, er bestanden i deres område stabil. Det ble registrert en nedgang i 2013, men det er ikke uvanlig med årsvariasjoner og over en tiårsperiode ser bestanden ut til å være på et stabilt nivå, hva gjelder alders- og kjønnsstruktur, slaktevekter og beitetrykk.

De siste årene har uttaket vært stabilt og det har vært anbefalt å holde samme uttaksprosent, men med fokus på å holde en god alder- og kjønnssammensetning. Fylkeskommune mener at utvidet jakttid vil bedre muligheten for å ta ut rett dyr i henhold til avskytningsmodellene og slik påvirke både kondisjon og reproduksjon positivt. Dette må vurderes i etterkant og mot jaktåret 2017 hvor ny jakttidsforskrift vil bli utarbeidet.

At det muligens etableres ulv i området, vil påvirke elgens adferd. Ulven vil også ta ut en del dyr, da særlig unge dyr. Det er svært viktig at denne faktoren tas med når uttaket av elg skal avgjøres og det kan medføre at man må redusere jakttrykket noe og kanskje også endre avskytningsmodellen.

Fylkeskommunen ser det som positivt at jakttiden blir forlenget i denne situasjonen. Dette gir jegerne mulighet til å vurdere ulvens påvirkning på elgstammen og avpasse avskytningsmodellen i forhold til denne påvirkningen. Det forutsettes at tilgangen til småvilt-jegere og andre brukere av skogen ikke reduseres. Om tilgangen reduseres, vil fylkeskommunen kunne trekke forskriften tilbake».

Dette innebærer at det kan jaktes elg i Aurskog-Høland fra og med førstkommende søndag, og til og med lille julaften.

Artikkeltags