Mange steder er det vrient å komme utpå, og kornet må tørkes.

I år som i fjor har det vært en relativt fuktig sommer.

Det spiller naturligvis inn på årets avlinger.

De færreste i Indres distrikt har fått kornet i hus.

Leder Lars Borstad i Aurskog Bondelag er så vidt i gang med å treske.

Mandag hadde han tresket 70-80 mål av totalt 550.

– Det var bløtt i våres, så vi fikk ikke sådd så tidlig. Dessuten har vi seine slag, og det har vært for bløtt til å komme utpå enkelte steder, sier Borstad.

Enkelte bønder er ferdig med høstens tresking, men Borstad tror det er flest i samme kategori som ham – som har en del igjen.

Borstad er ferdig med å høste bygg, som var relativt fuktig.

– Det ble tørket i åtte-ti timer, så det går en del diesel om dagen også, sier Borstad.

Da Indre Akershus Blad ble med ut på jordet mandag var han i gang med å høste havre.

– Det er rundt 20 prosent fuktighet, men det er i hvert fall bra å få det i hus. Vi håper på en tørr oktober og at snøen kommer seint i år, sier Lars Borstad.

Sein kornhøst

Siloleder Per-Erik Fallet ved kornmottaket på Bjørkelangen forteller at det fremdeles er mye korn som skal leveres.

– Det er mye åker som skal høstes fortsatt, og det er veldig seint. Vi har tatt imot mellom 7.000 og 8.000 tonn, og regner med å nå 12.000 i løpet av høsten, sier Fallet.

Kvaliteten på kornet er ymse.

– Det ser ut til å bli mest fôrhvete. De første som tresket fikk noe matkvalitet.

Alt regnet i sommer merkes godt.

– Vi får forholdsvis mye rått korn. Mange tørker det de klarer, men ettersom det er så seint på året må de bare få tresket det de kan. Selv de som har tørker leverer rått korn.