Båtparade og kanondrønn

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

GANSDALEN: Markeringen av 100-årsfeiringen for unionsoppløsningen i Fet ble mer eller mindre skyllet bort av regnet.

DEL

Programmet ble gjennomført, men det var sparsomt med publikum på de ulike stedene. På Høgås batteri i Gansdalen derimot, var det både mye folk og hørbart program. Fire skudd fra en feltkanon drønnet og ga gjenlyd i åsene omkring.

Samarbeide

Fetsund Lenser og Fet historielag hadde sammen lagt opp et program både på land og til vanns for å markere feiringen av Unionsoppløsningen. Målsettingen var å levendegjøre den fredelige løsningen på den langvarige unionsstriden med svenskene for 100 år siden. Det hele startet i Gansvika der museet hadde guidet omvisning. Gansvika kro serverte «Husmannsfrokost» å la 1905, og Dalen skolemusikk underholdt. Men til tross for gratis transport fra Fetsund med både M/S Øyeren og en veteranbuss, var det bare en håndfull tilskuere som benyttet dette tilbudet.

Båtparade

Båtparade Med M/S Øyeren i spissen startet en lenge planlagt båtparade fra Gansvika til Fetsund Lenser. Flere gamle båter fra driften ved Fetsund Lenser som nå er i privat eie, var med sammen med en rekke fritidsbåter av nyere dato. Til sammen tjue båter stevnet ut fra Gansvika, men flere hang seg på i farvannet opp mot Fetsund, så det var en hel armada som kunne legge til ved Fetsund en drøy time senere.

Høgås batteri

Flere festningsverk med tanke på en væpnet konflikt med svenskene ble bygget i tiden før unionsoppløsningen. Den såkalte Glommalinjen utgjorde en vesentlig del av forsvaret mot øst, og to festningsverk ble bygget i Fet, nemlig Høgås og Vilberg batterier.

Høgås batteri, eller Svindalsfestningen som den også kalles, ble bygget med tre batterier over hverandre. Det ga plass til 12 kanonstillinger bundet sammen med skyttergraver og trappeganger i stein.

De 12 kanonene skulle dekke både flatlandet østover og Øyerenområdet. Men terrenget mot Øyeren er slik at en eventuell framrykkning i strandkanten, ville komme i le for ildgivning fra Høgås. Derfor ble det bestemt at båtene «Øyeren» og «Glommen» som begge gikk i person- og godstrafikk i området, skulle armeres og på den måten også dekke strandkanten mot Svindal. Men disse båtene ble aldri utstyrt for krigshandlinger, og selv om det i 1905 var flere kanoner på Høgås, ble det aldri utløst skudd derfra.

Kanondrønn

Men 100 år etter den dramatiske perioden i 1905 kom de første kanonsalvene fra Høgås. Da båtkortesjen fra Gansvika var rett utenfor Svindalslandet, ble det avfyrt fire skudd fra en 75 millimeter feltkanon på Høgås. Denne gang ble det bare Iysglimt, kruttrøyk og kraftige drønn som ga gjenlyd mellom åsene. Men denne markeringen var en liten påminnelse om hva som kunne skjedd i 1905.

Salutteringen var satt i scene av Fjeldsrud Vel som har et definert ansvar for vedlikehold av festningsområdet. Kanonen var lånt fra Råde. Forsvarsforening som også stilte en mann, Asbjørn Lundeby, som ansvarlig kanonfører. Kanonen var en 75 millimeter hurtigskytende feltkanon av 1901 produsert i Tyskland, og ble den gang regnet som moderne og effektiv, og med rekkevidde seks kilometer. Hver av de fire skuddene som ble avfyrt på søndag inneholdt en halv kilo krutt, og virkningen var slik at et trettitalls tilskuere på Høgås holdt for ørene.

For riktig å bringe tankene tilbake til 1905 stilte «altmuligmannen» John Berg i tilnærmet riktig uniform fra denne tiden. Og bevæpningen var også tidsmessig: En blankpusset «Krag Jørgensen» anno 1898 påmontert bajonett.

Leder av Fjeldsrud Vel, Hans Schatvet presiserer at hele arrangementet på Høgås var godkjent av politiet.

Artikkeltags