Alle kirkene skal pusses opp

? Når Bjørkelangen kirke er ferdig utbedret i sommer, har vi «kommet rundt» og har en god standard på alle kirkebyggene, sier kirkeverge Sverre Lauten i Aurskog-Høland ? her utenfor Søndre Høland kirke, som nå får nytt kobberspir.

? Når Bjørkelangen kirke er ferdig utbedret i sommer, har vi «kommet rundt» og har en god standard på alle kirkebyggene, sier kirkeverge Sverre Lauten i Aurskog-Høland ? her utenfor Søndre Høland kirke, som nå får nytt kobberspir. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Kirkeverge Sverre Lauten i Aurskog-Høland lover friskmeldte kirker alt i sommer.

DEL

Aurskog-Høland, Sørum og Fet kommuner har i dag beskjedne vedlikeholdsetterslep på kirkebyggene sammenlignet med mange andre kommuner.

I Aurskog-Høland er imidlertid den bygningsmessige standarden variabel.

Løken kirke er allerede renovert og har fått nytt tak til en kostnad av 4,3 millioner, og mandag begynte arbeidet med å utbedre spiret på Søndre Høland kirke.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,1 millioner kroner.

Store råteskader

Setskog kirke, Aurskog kirke og Mangen kapell er ifølge kirkeverge Sverre Lauten i rimelig god stand, mens deler av Bjørkelangen kirke er preget av store råteskader.

Skadene ble først oppdaget forsommeren 2008.

– Vi har konstatert store råteskader i nordveggen på kirken, og vi vil komme i gang med utbedringsarbeidet i vår. Vi må skifte ut hele nordveggen, noe vi håper kan gjøres innen fire-seks uker. Så skal kirken males på forsommeren. Når Bjørkelangen kirke er utbedret, har vi en god standard på alle kirkebyggene i kommunen, forteller Lauten til Indre Akershus Blad.

Roser politikerne

Han påpeker at mange utbedringer alt er blitt gjort på kort tid, og mener forklaringen ligger i at politikerne har innsett at kirkebyggene må gis et løft.

Det samme sier kirkeverge Håvard Haug i Sørum.

– Jeg opplever at kommunen – som står for hoveddelen av finansieringen – har stor forståelse for våre behov, sier han.

Velviljen har mellom annet resultert i at hele taket på Blaker kirke kunne skiftes ut i fjor.

I 2008 ble også Frogner kirke malt.

Det går gjerne ti år mellom hver gang kirker males.

I kommunens vedlikeholds- og investeringsplan ligger det inne flere tiltak, blant annet et automatisk ringeanlegg for kirkeklokkene i Frogner kirke.

Det foreligger også planer om å pusse opp kapellet i Sørum, samt installere nytt oppvarmingssysten i nye Frogner kirke.

Kirkevergen håper videre det skal bli mulig å legge om taket på gamle Frogner kirke, men dette prosjektet vil ikke kunne iverksettes i år.

– I 2009 har vi satt av totalt 1,7 millioner til utbedringer av kirkene og kirkegårdene. Beløpet illustrerer at det ikke er så store vedlikeholdsbehov i dag, sier Haug.

Kirkeverge i Fet, Sølvi Støvind, er i hovedsak godt fornøyd med standarden på de lokale kirkebyggene.

Blant annet er Dalen kirke pusset opp for 2,7 millioner, og også Fet kirke har fått et skikkelig løft.

– Vi har nå tre nesten nyoppussede kirkebygg i kommunen. Gravkapellet ved siden av Fet kirke, trenger imidlertid sårt oppussing. Samtidig har kommunen enda dårligere økonomi i år enn i fjor. Framover må vi derfor se om vi kan få utrettet mer på dugnadsbasis, sier hun.

Artikkeltags