– Det er godt å få brukt kroppen litt – og når vi i tillegg er heldige med været, blir det bra, sier Reidar Bredsten til Indre Akershus Blad.

Han er en av i alt åtte arbeidere på ett av lagene til Aurskog-Høland bygdeservice.

Hver dag er de i full sving fra tidlig morgen til seint på kveld.

På det meste har selskapet 50-60 mann i arbeid, og mye av arbeidstiden går med til rydding av skog og veier.

Den siste tiden har arbeidsvarsling langs veier blitt et stort satsingsområde, på grunn av nye og strengere krav til varsling.

Selskapet utarbeider og søker om varslingsplaner, setter opp skilter, sikrer grøfter og varsler med bufferbil der dette trengs.

Vekstbransje

Bygdeservice er et landsdekkende samvirkeforetak som utfører oppdrag for både kommuner, bedrifter og privatpersoner.

Foretakene består av bønder og andre selvstendig næringsdrivende som ønsker å aktivisere seg ved siden av ordinær jobb.

Bransjen er i vekst – også i Aurskog-Høland, som etablerte bygdeservicelag i 1997.

De siste årene har selskapet omsatt for stadig mer:

- 2004: 15.882.000,-

- 2005: 18.982.000,-

- 2006: 20.930.000,-

Aurskog-Høland bygdeservice regner med å tangere fjorårets omsetning i 2007.

– Vi har hatt en kjempevekst og tilpasset oss markedet.

Tidligere konsentrerte vi oss om rydding av kraftlinjer, men denne type oppdrag har det blitt langt færre av.

Vi har kompensert ved å utføre andre typer oppdrag, og har stort sett greid å holde oppe omsetningen og antall sysselsatte, forteller daglig leder Atle Janssen, som også er nestleder i styret i Bygdeservice Norge.

Les mer i papirutgaven av Indre Akershus Blad.