«I Aurskog-Høland ser det ut til at færre ungdomsskoleelever er med i organiserte fritidsaktiviteter enn i resten av landet. Dette behøver ikke å være bekymringsfullt i seg selv, men samtidig vet vi at organiserte fritidsaktiviteter bidrar svært positivt til å gi ungdom mestring, tilhørighet, fysisk aktivitet, fellesskap og gode opplevelser og erfaringer».

Det skriver Aurskog-Høland kommune på sin hjemmeside i forbindelse med at resultatet fra Ungdata-undersøkelsen er klart.

Der kommer det også fram under temaet fritid at tiden lokal ungdom bruker ute med venner, har gått opp.

Det er også mange som trener ukentlig; 81 prosent på ungdomsskolen og 71 prosent på videregående.

73 prosent av elevene, både på ungdomsskolen og videregående skole, bruker mer enn 3 timer daglig på skjerm utenom skoletid, med spill eller bruk av sosiale, digitale medier.

85 prosent av ungdommene i Aurskog-Høland føler seg trygge i nærmiljøet.

69 prosent er fornøyde med idrettsanleggene i kommunen.

Ungdommene er mindre fornøyde med kulturtilbudet (30 prosent), kollektivtilbudet (45 prosent) og lokaler de kan treffe andre på fritiden (36 prosent på videregående skole).

Blant elever på ungdomsskolen er 52 prosent fornøyde med lokaler der de kan treffe andre.

«Kommunen skiller seg positivt ut ved at en tredel av ungdomsskoleelevene sier de bruker fritidsklubbene», heter det på ahk.no.

Dette er Ungdata

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det og hva de driver med på fritiden. Det er Velferdsforsknings-instituttet NOVA som er ansvarlig for gjennomføringen i samarbeid med kompetansesenteret innen rusfeltet (KORUS Øst).

Spørsmålene i Ungdata handler om familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd, bruk av rusmidler og deltagelse i fritidsaktiviteter.

I Aurskog-Høland ble Ungdata besvart av 551 elever på 8.- 10. trinn og 571 elever på Kjelle og Bjørkelangen videregående skoler. Tallene blir brukt som kunnskapsgrunnlag i planlegging av hvordan kommunen skal jobbe på ulike områder.

Kilde: Aurskog-Høland kommune