I 2021 bestemte kommunestyret at det skulle settes av 1 million kroner til kompensasjon for ekstraordinære energikostnader for lag og foreninger innen kultur, idrett og trossamfunn. Nå er fordelingen klar. 36 foreninger i Aurskog-Høland har fått strømstøtte for 2022. Den største kompensasjonen er på 650.000 kroner, den minste på 355 kroner.

Runar Kasbo er fungerende kirkeverge i Aurskog-Høland Kirkelig Fellesråd. Han gjør ingen forsøk på å skjule at den kommunale strømstøtten på bortimot 650.000 kroner kommer godt med.

Tidlig i 2022 ble strømforbruket per år for kirker, kapeller, driftsbygninger og servicehus i Aurskog-Høland estimert til 620.000 kilowattimer. Med skyhøye strømpriser ble det sendt en henvendelse til Aurskog-Høland kommune med bønn om mer penger.

Samtidig ble det iverksatt strømsparingssystemer i kirkene som har gitt god effekt.

– Fjorårets forbruk ble rundt 400.000 kilowattimer. Det betyr at vi har kuttet forbruket med rundt 200.000 kilowattimer. Vi fyrer ikke for kråka, men takket være strømstøtten har vi driftet omtrent som normalt. Det har ikke vært nødvendig å senke temperaturen så veldigg mye når kirkene er i bruk, men styringssystemene har gjort det mulig å justere temperaturen når kirkene har stått tomme, forteller Kasbo.

Innen idretten har de fire største fleridrettslagene i kommunen kommet best ut av den kommunale strømstøtteordningen. Aurskog-Finstadbru Sportsklubb har fått en kompensasjon på 86.000 kroner. Bjørkelangen Sportsforening har fått 78.000 kroner, Høland Idretts og Ungdomslag 55.000 kroner og Søndre Høland Idretts og Ungdomslag 44.000 kroner.

– Den kommunale strømstøtten er en kjempefin bonus for oss. I fjor fikk AFSK statlig og kommunal strømstøtte på totalt 536.000 kroner. Det gjorde det mulig å drifte anleggene som normalt. Vi har bare gjennomført dagligdagse energisparende tiltak, sier daglig leder Øystein Bråten i Aurskog-Finstadbru Sportsklubb.

– Hvordan fungerer den statlige ordningen som Norges idrettsforbund sto på barrikadene for?

– Vi søker om støtte for tre måneder av gangen, og får støtten utregnet måneden etter – ut fra reelt forbruk. Vi må legge ut for de tre månedene som har gått, og det kan utfordre likviditeten. Når det er sagt: Vi har ingen grunn til å syte og klage. Det er mange innen frivilligheten og næringslivet som har det mye verre enn oss, fastslår AFSKs daglige leder.

Her er oversikten over foreninger som har fått kommunal strømstøtte:

Aurskogbanen, 405 kroner
Aurskog-Finstadbru Sportsklubb, 85.868 kroner
Aurskog-Høland Alpinklubb, 5.171 kroner
Aurskog-Høland Kirkelig Fellesråd, 647.833 kroner
Bjørkelangen Jeger og Fiskerforening, 4.922 kroner
Bjørkelangen Normisjon, 456 kroner
Bjørkelangen Pistolklubb, 1.714 kroner
Bjørkelangen Settefisk, 680 kroner
Bjørkelangen Sportsforening, 77.693 kroner
Bjørkelangen Takwondoklubb, 1.375 kroner
Bygdetruppen teater, 5.334 kroner
Dalsroen og omegn grendehus, 868 kroner
Filadelfia Fosser, 3.260 kroner
Finstadbru Hundesport, 1.040 kroner
Fosser Vel/Fosser Grendehus, 1.151 kroner
Hemnes Husflidslag, 802 kroner
Høland Idretts og Ungdomslag, 55.261 kroner
Høland Ungdomslag, 5.922 kroner
Høland/Bjørkelangen Skytterlag, 2.035 kroner
Løken sokn, 3.974 kroner
Museene i Akershus, 1.309 kroner
NMK Aurskog-Høland, 1.088 kroner
Normisjon, 682 kroner
Normisjon Region Øst, 7.670 kroner
Norsk Luthersk Misjonssamband, 2.732 kroner
Rømskog Idrettslag, 12.930 kroner
Rømskog Skytterlag, 355 kroner
Setskog Idrettsforening, 6.379 kroner
Setskog Misjonsforening/Heggedal bedehus, 721 kroner
Stenersby Grendehus A/L, 392 kroner
Stiftelsen Aur prestegård, 11.399 kroner
Stiftelsen Dalhauglia Hoppsenter, 644 kroner
Stiftelsen Reto for håp, 1.017 kroner
Søndre Høland Idretts og Ungdomslag, 44.230 kroner
Søndre Høland Menighetsråd, 2.301 kroner
Urskog Skytterlag, 385 kroner