Alle klubbene i Aurskog-Høland har vært med på samarbeidet de siste par årene, men Aurskog-Finstadbru SK ønsker neste år å stille eget gutte- og juniorlag, så de grønne er definitivt ute av SU ut fra tidligere statutter.

AFSK fikk i år dispensasjon til å stille eget guttelag, slik at flere gutter fra den klubben fortsatt var med på samarbeidende lags juniorlag og jentelag i år. I 2014 ønsker klubben å stå helt utenfor det formelle samarbeidet.

I hele høst har SU hatt møter. Leder Odd Arild Kongtorp i SU, som også er leder i Aurskog-Høland FK, mener SU nå har blitt et veldig negativt ladet ord.

– Tiden er inne for å løse opp samarbeidsutvalget i sin nåværende form. Det blir riktigere og bedre for alle å samarbeide ved behov på det enkelte aldersnivå på tvers av klubbgrensene på en mindre byråkratisk måte.

Kongtorp mener at SU slik det framstår i dag har et sett regler som er veldig bombastisk, og at konseptet fort kan bli vannet ut dersom enda flere klubber enn AFSK ønsker å stå utenfor SU med enkelte lag.

– Dersom G16 skal administreres av, la oss si Aurskog-Høland Fotballklubb, står den klubben pliktig til å sette opp budsjett og føre regnskap for det aktuelle laget og alt som hører dertil. Men samarbeidende klubber må selvfølgelig ha mulighet til å påvirke, påpeker lederen.