Søndre Høland IUL har stor tro på Søndrehall etter at formannskapet mandag vedtok en kommunal garanti for hallen.

Laget satser på ferdigstillelse av Søndrehallen i løpet av 2015.

– Beregnet byggetid er ni måneder. Vi har også beregnet en god del dugnadsarbeid i dette prosjektet. Målet er at Bråte skole kan ta i bruk hallen høsten 2015, sier daglig leder Nina Granerud Fjeld i SHIUL til Indre Akershus Blad.

– Vi vil i gang så fort som mulig, men en del formaliteter må være på plass først, vedgår styreleder Raymond Hesthaug.

Store investeringer

Kommunen påpeker i sin saksvurdering at det største usikkerhetsmomentet ved å gi en kommunal garanti, er den økonomiske situasjonen i SHIUL. Økonomien må tilfredsstille «god drift» for å holde anlegget i en god stand i 30 år, heter det. Granerud Fjeld betegner det økonomiske grunnlaget i klubben som «tilfredstillende godt».

– Men det er klart at vi vil måtte ta store investeringer i forbindelse med bygging av en slik hall. Vi snakker om 25-30 millioner kroner i totale investeringskostnader, opplyser hun.

Skulle en Søndrehall se dagens lys, står den neste utfordringen for tur: Driften.

– Vår utfordring ligger i like stor grad her. Men mye er på plass etter den leieavtalen vi har inngått med kommunen om bruk av hallen for Bråte skole. Dette har lagt grunnlaget for en realisering av prosjektet, påpeker hun.

Vil bygge «idrettslåve»

Planlagt Søndrehall vil ha et totalareal på 1200 m2 fordelt på tre etasjer à 400 m2. Hallen – med en tenkt lengde på 60 meter – vil i størrelse være omtrent som de andre idrettshallene i kommunen.

– Forskjellen er at vi prøver å få bygd en «låve» med all aktivitet på ett sted, påpeker Hesthaug.

Klubben har i dag 1.200 medlemmer, og opplever betydelig vekst.

– Særlig har vi sett en vekst i svømmeaktiviteten. Her har vi en fenomenal utvikling. Saltrening er generelt populært, og vi har fulle spinningsaler og stor aktivitet innen aerobic og yoga. Også innen sykling har vi en god vekst, sier styrelederen.