– Jeg har fortsatt ikke tatt koronavaksinen på grunn av min helsetilstand. Selv om jeg må leve innendørs i ti år, så kommer jeg ikke til å vaksinere meg når jeg er syk fra før.

Det sier jessheimbosatte Lisbeth Solheim som hoppet åtte meter ned fra en blokk som følge av brann i 2002. Solheim forteller at hun etter hoppet sliter med whiplash, kronisk krystallsyke, tåkesyn og ME.

– Jeg er frarådet å ta vaksinen da det kan øke de nevrologiske plagene jeg har, sier hun til MittJessheim.

– Er ikke imot vaksinering

Når Lisbeth forteller andre at hun ikke kan ta vaksinen, går det ikke alltid upåaktet hen.

– Jeg har opplevd en del hets, blant annet blitt kalt klovn, konspirasjonsteoretiker og antivax. Men jeg er ikke imot vaksinering selv om jeg ikke kan ta denne, presiserer hun.

– Men at skepsisen har økt når jeg ser og hører om hvor mange som har blitt syke av sprøytene, skal jeg ikke nekte for. Det vondeste er når mennesker rundt meg kaller meg egoistisk uten å spørre hvorfor jeg ikke er vaksinert, eller tar høyde for at jeg er en vaksinenekter uten å spørre meg. Den gode samtalen er borte. I stedet er det synsing og tolkning som gjelder. Folk skyter ut alt de mener uten noen form for empati, mener hun.

Stengt bedrift i to år

Lisbeth driver et reisebyrå for single og har i flere år arrangert utenlandsturer for grupper.

– Nå har jeg sittet hjemme med stengt bedrift i to år. Jeg har deltatt på dugnaden, nesten mer enn jeg har måttet, også fordi folk reagerer på at man møtes i grupper selv om det har vært lov, mener hun.

Solheim mener flere aviser bedriver skremselspropaganda når det kommer til korona.

– Det har gjort at det er utrolig vanskelig å komme i gang igjen. Vi har hatt noen arrangementer, og med gode tiltak har vi ikke opplevd noen smitte på turene våre. Det er vaksinepass i mange land nå og jeg kan ikke reise fritt eller ta med kunder til utlandet nå. Jeg har ikke mulighet til å sitte i karantene i de landene vi reiser til. I tillegg er det vanskelig å ikke kunne gå på spa, utflukter og restauranter med kundene. Jeg syns ikke det er rettferdig at jeg skal måtte selge livsverket som jeg har bygget opp siden 2009. Jeg har spart staten millioner av kroner ved å ikke ende opp ufør. Innføring av vaksinepass skaper segregering og splittelse mellom folket, mener hun.

Regjeringen har på anbefaling fra FHI valgt å vente med koronapass. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skyldes det usikkerhet rundt hvor godt koronavaksinene beskytter mot omikron-varianten.

Ønsker mer nøyaktig informasjon

– Hva tenker du om at uvaksinerte nå fyller opp sykehusplassene?

– Jeg ønsker mer og nøyaktig info rundt dette. Det som per nå er sannheten, er at knappe 270 mennesker landet over, av 5,3 millioner mennesker, er innlagt på grunn av covid-19. Om 40 prosent av disse er uvaksinert, så la oss si at 100 mennesker landet over er innlagt. De kan ha kreft, hjertetrøbbel, influensa, og mange andre helseutfordringer. De som ligger inne på sykehus kan derfor være alvorlig syke av andre ting enn covid-19, men at testen slår ut positivt, mener Solheim.

Eneste veien ut av pandemien

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, sier til Romerikes Blad at han ikke kan kommentere enkelttilfeller av personer som ikke vil eller kan ta vaksine, men at han kan gi noen generelle råd og opplysninger.

– Vaksine er slik vi ser det i dag en eneste veien ut av pandemien. Jo flere som vaksinerer seg jo færre blir alvorlig syke og jo mindre blir belastningen på helsevesenet. Og desto fortere kan samfunnet åpnes igjen og jo fortere kan internasjonal reisevirksomhet gjenopptas. Det er jo noe reiselivsbransjen burde være sterkt opptatt av, mener han.

– Sagt litt enkelt: Det er to grunner til å vaksinere seg - beskytte seg selv og beskytte andre. Hvis antallet innleggelser øker sterkt, vil det gå ut over mange pasienter, blant annet utsatte operasjoner. Og jeg tror alle ønsker å få den beste intensivbehandlingen dersom det blir nødvendig.

– Vi må skille mellom alvorlige bivirkninger definisjonsmessig og medisinsk. En pasient som besvimer etter å ha fått vaksine blir ofte observert på sykehus til vedkommende er blir bra igjen. Definisjonsmessig alvorlig, men medisinsk sett absolutt ikke alvorlig. Ofte feiltolkes de tallene som legges ut, påpeker Madsen.

– Det er ytterst få personer som ikke kan bli vaksinert i utgangpunktet. Og ettersom erfaringen øker, er det flere grupper man nå anbefaler å vaksinere seg, blant annet gravide som har økt risiko for alvorlig covid-19-sykdom. Oppfordringen er derfor at alle vaksinerer seg. De som ikke gjør det øker risikoen for seg selv og andre.

Tar alle forholdsregler

Lisbeth Solheim mener uvaksinerte nå blir hengt ut som syndebukker og at splittelsen mellom folket er enorm.

– Vi blir behandlet som vi har pest.

– Opplever du å ikke bli invitert steder fordi du er uvaksinert?

– Til nå har jeg ikke opplevd å bli ekskludert fra samfunnet, venner eller familie. De vet at jeg ikke er vaksinert på grunn av medisinske årsaker og har ingen problemer med å respektere det. Jeg bruker hurtigtester hvis noen er i risikosonen eller om jeg har arrangementer med kundene mine. Selv om jeg bor alene og er mest for meg selv tar jeg alle forholdsregler for å ikke smitte andre, sier hun.

– Er du redd for selv å havne på sykehus?

– Jeg er ikke spesielt redd for å havne på sykehus. Jeg har jo underliggende sykdommer, men lever ekstremt sunt. Jeg røyker og snuser ikke, drikker to ganger i året, jobber med livsstilskursing og ernæring i tillegg til reisebyrået mitt. Min store lidenskap er å holde meg i form, siden jeg har ME. Om jeg ikke spiser sunt så blir jeg liggende rett ut. Jeg tar D-vitamin og følger anbefalingene, sier hun.

– Men det er stygt å si at vi uvaksinerte ikke fortjener sykehusplass. Jeg har aldri belastet sykehusene i hele mitt liv på grunn av min sunne livsstil.

Sjeldent

Romerikes Blad har tatt kontakt med Folkehelseinstituttet med spørsmål om ved hvilke sykdomstilfeller de ikke anbefaler at man tar koronavaksinen.

– Det er få medisinske grunner til at voksne ikke kan vaksineres mot covid-19 med de koronavaksinene som brukes i Norge. De som har hatt alvorlig allergisk reaksjon på innholdsstoffene i vaksinene vi bruker bør utredes av allergilege før eventuell vaksinasjon. Ved akutt infeksjonssykdom med feber eller ved nevrologisk sykdom som ikke er ferdig utredet, bør vaksinasjon utsettes inntil situasjonen er avklart. I enkelte tilfeller kan det være andre grunner til at lege på individuelt grunnlag ikke anbefaler vaksinasjon, men det er sjeldent, sier Sara Viksmoen Watle, overlege og spesialist i barnesykdommer i avdeling for for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet.

For de som allerede er vaksinert med en eller flere doser mRNA-vaksine gjelder det samme, ifølge Watle.

– I tillegg vil det gjøres individuelle vurderinger rundt videre vaksinasjon dersom vedkommende fikk alvorlige bivirkninger av vaksinen. For eksempel vil de som fikk hjertemuskelbetennelse etter vaksinasjon med koronavaksine som et føre-var-prinsipp anbefales å avstå fra videre vaksinasjon, så langt ikke lege i samråd med pasienten vurderer at det er nødvendig.