Ifølge Norsk Luftsportforbund virker det som om Blaker og Sørum nærmest har trukket et vinnerlodd om småflyplass planene blir realisert.

Det fremstilles nærmest som etablering av en stor fornøyelsespark til glede for alle. Slik er det jo ikke. Det skal etableres en flyplass. Med tilhørende naturinngrep, støy og forurensing. Den vil bli brukt av et relativt lite antall personer som har luftsport som hobby.

 

Plasseringen av flyplassen grenser mot et unikt kulturlandskapsområde og flotte utmarksarealer egnet for jakt og friluftsliv. Fly beveger seg som kjent og vil berøre langt flere enn de som sokner til Blaker området. Således vil ulempene merkes for mange.

Kan heller ikke se at flyplassen gir fremtidige inntekter som forsvarer de alvorlige og varige inngrep en slik flyplass vil påføre oss.

Luftsportforbundet sliter naturlig nok med å finne arealer til småflyplass. Få kommuner ønsker slik etablering. Men Sørum kommune biter på agnet og ønsker å omregulere Krogstad til flyplass. Et liknende forslag var fremmet i Aurskog-Høland for noen år tilbake. Det ble kontant avist av befolkningen og kommunestyret. Politikere og administrasjon i Sørum kommune er presset etter at de tidligere har sløst bort flere titalls millioner på Krogstad området. Nå ser de sin sjanse til å hente igjen det tapte. Håper og tror at de snur før det er for sent.

 

Underveis oppfordrer jeg alle til å protestere mot denne galskapen, slik at alle vi som foretrekker friluftsaktiviteter med beina godt plantet på landjorda uforstyrret får nyte naturopplevelser i vårt vakre landskap.