Trenger ulven noe spesielt vern i Norge?

Av

Innføringen av ulv og opprettelsen av ulvesoner i Norge vurdert i forhold til § 112 i Grunnloven og belastningen for menneskelig aktivitet.