Gjennom et langt liv er det noen bilder som har festnet seg, bilder det er umulig å skyve vekk. Et bilde fra et par tiår tilbake er fra en sultkatastrofe. Det zoomes inn på en liten gutt i matutdelingskøen. En mager, fillete og foreldreløs flyktning som har problemer med å holde seg på beina. Han blir den første som ikke får tildelt en rasjon, og i stum fortvilelse setter han seg ned og ber til Gud.

Et nyere bilde gjør meg dypt fortvilet. Det blodige lammet suger på et jur, et jur som er slitt fra kroppen til den halvdøde søya. Og galskapen fortsetter i Norge, som i resten av Europa, men - det er lett å bli virkelighetsfjern når de bor langt unna problemområdene, våre ulveforkjempere.

I Frankrike er nær 80 prosent av befolkningen positive til ulv. Antar at et flertall av disse ikke bor i områder som er hardest rammet. I årene 2015 og 2016 ble 10234 tamdyr tatt av ulv her. Flest sauer og geiter, men oså ammekuer, hester, esler og selvsagt hunder. Pr. i dag er det registrert nærmere 400 ulv i Frankrike og i år er det gitt fellingstillatelse på 10 prosent av disse. Ellers sier alle statistikker at antall ulv er på sterk fremvekst i hele Europa.

Kjære ulvemotstandere - tiden for å samordne motstanden er nå!  Organisere motstandsgrupper, en ny "gutta på skauen-gruppe" (der jenter selvsagt også er med), som arbeider koordinert og innen lovens rammer - mot ulv.

Altså- finn hverandre, etabler en lokal gruppe og velg en kvalifisert talsperson!

Tanker om strategier: Talspersonen skal fronte saken på en saklig og ansvarlig måte. Han eller hun bør ikke bruke energi på å svare avisenes gjengangere ; disse faste som kobler inn følelsene og sjalter ut fakta sammen med vettet. I disse tilfellene er det taktisk riktig å la disse innleggene bli stående uimotsagt og avgå en stille død.

Etabler et arkiv for å dokumentere ulvens herjinger, og samle inn tekst, bilder og helst film. Start gjerne en studiering for å øke deltakernes kunnskaper.

Til slutt, jeg ønsker ikke å fjerne all ulv fra vår fauna, men at den skal leve trygt og godt - i dyreparker.

Med dyrevelferdshilsen Bjørn Varnås