Tar politikerne hensyn til folks engasjement?

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Vil politikerne ta hensyn til den store motstanden folk i Sørum har vist ved valg av barnehageutbygging på Sørumsletta?

Vi har vel aldri hatt en politisk sak som har skapt større engasjement blant befolkningen i Sørum enn barnehagesaken.

Allerede i april i fjor ble vedtaket om bygging på Sørumsletta tatt. De arkeologiske utgravingene på prestegårdsjordet, som måtte foretas før bygging kunne settes i gang, er allerede utført. Her ligger det godt til rette for en rask utbygging hvis det skulle bli flertall for det. Men motstanden mot dette prosjektet er enorm.

De som er mot, har sagt tydelig ifra at de ikke har tenkt å gi opp kampen for å få det slik de vil. Argumentene som teller for deres syn er mange. Det vet vi fra demonstrajonen og overlevering av protestlister til ordføreren. Lokalavisene har skrevet om saken ved flere anledninger.

Tirsdag den 23. ds. skulle miljø- og utviklingsutvalget ta stilling til saken. Det knyttet seg store forventninger til denne avstemningen. En forestilte seg at et godt miljø for barna ville telle mye for medlemmene av dette utvalget. Miljø står jo først i navnet. Miljømessig er ikke Sørumsletta med all trafikken som passerer på riksvei 171, det beste sted. Den som ikke har opplevd burde ha vært her borte en tur! Selv om trafikken går hele dagen, er det spesielt ille i rushtiden!

Dessverre kan ikke de fire som stemte JA tirsdag, ha tenkt mye på miljøet. Resultatet ble skuffende for alle dem som ønsker seg Nordli. Fire for og tre mot. Med andre ord ble denne ene stemmen avgjørende. Svært urettferdig, men slik fungerer demokratiet. Hadde bare én til stemt mot, ville resultatet vært NEI! Så nær! Men det siste ord i denne saken er ikke sagt! Om ikke lenge er det medlemmene av kommunestyret som skal ta den endelige avgjørelsen, så får man sette sitt håp til dem.

Det er mange faktorer som teller når man skal ta en slik avgjørelse. At det kan være vanskelig er forståelig, men her er det barnas ve og vel som gjelder. Det er barna som skal være brukere. Tiden det vil ta, kan ikke være det viktigste. Man kan f. eks spørre: Hvor vil de bli minst utsatt for forurenset luft fra biltrafikken? Hvor vil de få de største fysiske utfordringene og hvor kan de få flest opplevelser? Hvor kan de finne akebakker og nærhet til skog og mark, få anledning til å besøke gårder med dyr uten å krysse en trafikkfarlig vei? Vil Sørumsletta være et slikt sted? Hva kan man svare? En ting er sikkert, ved valg av Nordli bevarer man Sørumslettas vakre kulturlandskap, og jorda, som måtte brukes for bygging av barnehagehus og legges ut til parkeringsplasser, kan fortsatt dyrkes.

Noen politikere har kommet til et annet resultat og snudd underveis, og det må man sette stor pris på. Det er ikke skam å snu, heter det jo! Håpet er at de mange som skal avgi stemme, vil tenke seg godt om og slutte seg til de 1.155 som har sagt sin mening om framtidens barnehage i midtbygda!

Eva Løfsgaard

Artikkeltags