Mandag hadde formannskapet, som dere kanskje har lest, en idémyldring rundt økonomiplanen.

Vi er for åpenhet og SVs innspill er ikke hemmelige, tvert imot.

De ligger på hjemmesiden vår.

Dere kan jo gå inn der og titte, men for all enkelhets skyld.

Her kommer våre innspill:

  • SV mener det er viktig med kompetanseheving ved kursing, videre- og etterutdanning for våre ansatte.

Økt kompetanse vil gi våre brukere et enda bedre tilbud, samt bidra til å beholde ansatte og til økt rekruttering.

Derfor må faglig koordinator for omsorg på plass.

  • SV ønsker at stillingen som SLT-koordinator blir økt til en100 prosent stilling.

Forebygging er viktig og på lang sikt økonomisk.

  • SV ønsker at man i arbeidet i kommunen skal tenke på energi- og klimaplanen og de tiltakene som står der.

Planen er ute på høring, men når den blir vedtatt er det viktig at vi ikke venter med å starte på tiltakene.

  • SV ønsker at det skal være et tilrettelagt tilbud om palliativ pleie og omsorg (lindrende pleie) på alle våre tre sykehjem, som det gode tilbudet som nå er på Hemnes sykehjem.

Vi ønsker at kompetansen på dette feltet skal styrkes for å kunne utføre arbeidet på en best mulig måte.

  • SV ønsker at man skal styrke PPT og barnevernet.

Dette er forebyggende arenaer med viktige oppgaver.

Kommunen vår må ha kapasitet og kunnskap til å komme inn i sakene tidlig. n Selvfølgelig støtter SV at vi skal ha høyere lærertetthet i skolen.

Ina Nestor

SV Aurskog-Høland