Om politikere og folks engasjement!

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Svar på innlegg vedrørende barnehage i Midtbygda.

Hvor stort engasjement må til for at disse partiene (AP, KrF og SV) skal skifte mening?, spørres det fra Ole Jahr. Nå kan jeg kun svare på eget partis vegne, når jeg sier at selv om SV i de aller fleste saker stemmer med folks engasjement (eks. høyblokksaken på Sørumsand), er det ikke størrelsen på engasjementet som er avgjørende, men også sakens fakta.

Det underlige er bare at engasjementet faktisk er kommet nå trekvart år etter det enstemmige vedtaket i kommunestyret. Når vi ser igjennom alle høringsuttalelsene til reguleringsplanen, finnes det bl.a en uttalelse høsten 2006 fra FAU på Nordli som ikke uttrykker noen betenkeligheter ved å bygge på Sørumsletta. Uttalelsen inneholder konkrete forslag til trafikale løsninger for å sikre avlevering og henting av barn tryggest mulig ved en barnehage ved siden av Sørum skole.

I januar i år derimot, når støynivået er som verst, da har FAU skiftet syn.

Det er kanskje akkurat dette som gjør at de som er positive til barnehage på Sørumsletta ikke lar høre fra seg i medier og i offentlige sammenhenger. Men det finnes likevel et engasjement fra de som ikke er tilbake i jobb fordi barna deres står i barnehagekø, ansatte både på Nordli og på Sørum skole, og faktisk foreldre som har barna sine på Nordli. Videre har både Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede uttalt seg positivt ut fra ønsket om en rask og best mulig utbygging av barnehagen.

Som jeg tidligere har skrevet har denne saken vært veldig vanskelig for Sørum SV. For oss er fornminner og jordvern viktig. Men det lander likevel på barnehageplasser som de aller viktigste, og her tror jeg ingen av velgerne våre er overrasket; vi gikk til valg med løfte om full barnehagedekning og under slagordet: Barn og unge først!

Hvorfor haster denne saken, spør flere.

Det er to hovedgrunner til dette:

- Først og fremst er det alle barna, som tidligere nevnt, står i barnehagekø.

- For det andre har Regjerningen utvidet fullfinansieringen av barnehageutbygging, men vi vet jo ikke om dette vil fortsette, så det gjelder å smi mens jernet er varmt (mao vil det si at hvis utbyggingen blir ytterligere utsatt kan Sørum kommune ende opp med hele regninga selv, på flere titalls millioner).

Sørum SV er ikke uenig i at området rundt Nordli på flere måter er fantastisk, men synes likevel en barnehages muligheter på Sørumsletta er undervurdert. Løsninger for å lage en liten akebakke inne på barnehagetomta finnes vel, lysløypa er like i nærheten, og mulighetene for samhandling med Sørum skole vil gi barna et unikt tilbud i kommunen.

Hvis Sørum SV skulle snu i denne saken, hvem skal da ta ansvar for å få full barnehagedekning i Sørum? Hvor mange barn fra Midtbygda må da stå på venteliste? Hvor skal vi kutte i budsjettene for å finansiere utbyggingen som vi nå får dekket av staten?

Jane Bråthen
Sørum SV

Artikkeltags