Fet Høyre går inn for denne Glommakryssingen

ALTERNATIV A2: Fet Høyre støtter Statens vegvesens alternativ A2 som ny Glommakryssing.

ALTERNATIV A2: Fet Høyre støtter Statens vegvesens alternativ A2 som ny Glommakryssing.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fet Høyre besluttet i styremøtet den 15. mai å støtte alternativ A2.

DEL

Meninger

Statens vegvesen har presentert de bearbeidede forslagene til ny Glommakryssing, hvor det er tatt hensyn til mange av innspillene som kom inn i høringsrunden.

Fet Høyre registrerer med glede at det kom inn mange gode innspill fra blant annet innbyggere og foreninger. Fet Høyre er fornøyde med at våre innspill er tatt hensyn til og innarbeidet i det nye forslaget til A2 -alternativet.

Vi spilte blant annet inn at:

  • Trafikksikkerheten må styrkes og forbedres i nærmiljøet på østsiden i forhold til skoler og idrettsanlegg

  • Tilgjengeligheten til Fetsund sentrum for innbyggere i Fet må bli bedre

  • Lokaltrafikk og gjennomkjøringstrafikk må holdes atskilt, det vil si at det må bygges ny lokal bru samtidig med at ny Glommakryssing bygges.

  • Det må legges til rette for økt frekvens for buss til Fetsund sentrum og stasjon.

  • Så lav inngripen i dyrket mark som mulig.

  • Viktig med fokus på støyproblematikk og luftforurensing for innbyggere på østsiden

Fet Høyre mener også at det er et viktig poeng at A2 -alternativet sikrer mulighet for videre utvidelse av Fetsund sentrum nordover.

Fet Høyre mener at E2 gir et uforholdsmessig stort inngrep på østsiden, og at det hindrer en framtidig utvidelse av Fetsund sentrum. I tillegg er tiden en viktig faktor. Ny Glommaskryssing må på plass så snart som mulig. Det å stemme for et alternativ som det ikke finnes penger til, vil skyve Glommaskryssing mange år ut i tid. Det kan vi ikke vente på.

Arbeiderpartiet har vært tydelige på at det er viktig med enstemmighet når denne saken skal opp i kommunestyret. Det støtter vi i Fet Høyre fullt ut. Fet Høyre vil stemme for alternativ A2 når saken kommer opp i kommunestyret.

Få nyhetene rett på din mobil!

Last ned appen indre.no, og få varsel på mobilen om de viktigste hendelsene og nyhetene.

For iPhone

For Android

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags