Smålighet mot Rømskog

Hroar Braathen. Foto: Torill Funderud

Hroar Braathen. Foto: Torill Funderud

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Indre hadde sist uke bred dekning fra møte i fellesnemnda for Aurskog-Høland og Rømskog, hvor Rømskog kommunes økonomi kom i sterkt fokus – på en smålig måte.

DEL

MeningerHer kom kritikk fra markeringskåte politikere i Aurskog-Høland om Rømskogs økning av gjelden helt ut av proporsjoner. Tredobling av gjeld, javel, høres ille ut, men sjekk de reelle tallene.

I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) hadde Rømskog ved årsskiftet 2016/17 (siste tilgjengelige tall) en lånegjeld på 19.823 kroner per innbygger, og med en tredobling av denne gjelda fram til 2020 etter investeringer i prosjekter som kloakk-og renseanlegg, gang/sykkelvei, diverse asfaltering med videre vil gjelda per innbygger øke til vel 60.000 kroner per innbygger.

Til sammenligning var lånegjelda for Aurskog-Høland per innbygger ved årsskiftet 2016/17 43.893 kroner, men etter opplysning fra økonomiavdelingen på rådhuset, vil den etter bygging av ny skole, helsehus og svømmehall øke til 65.768 kroner. Dette er heller ikke noe unormalt stort tall etter slike store investeringer.

Til sammenligning er for eksempel ifølge SSB i 2016/17 Sørums gjeld 96.671 kroner per innbygger (lucky Sørum), Fets 68.075 kroner og Skedsmos 44.946 kroner. Disse skal jo også inn i ny sammenslått kommune.

Men tilbake til Rømskog, som jo da vil øke gjelda opp mot 60-70 millioner kroner. Til sammenligning vil Aurskog-Hølands gjeld etter de nevnte tre prosjektene være cirka 1.1 milliarder kroner!

Når det gjelder den høyst nødvendige gang/sykkelveien langs fylkesvei 21, så må Rømskog dekke dette selv, siden de ligger i feil fylke i dag, mens Aurskog-Høland til sammenligning får dekket kostnadene til to nye gang/sykkelveiprosjekter ved Lierfoss og mellom Løken og Momoen på til sammen cirka 150 millioner kroner av Akershus fylke/Oslopakke 3-midler (bompenger). Det paradoksale er at Rømskogs pendlere til Oslo gjennom betaling av bompenger har vært med på å betale både ovennevnte og tidligere gang/sykkelveiprosjekter i Aurskog-Høland.

I Indres leder om Rømskogs gjeld, blandes også kortene over investering i en nærbutikkbygg til 10 millioner kroner. Det er ikke Rømskog kommune som har bygd butikken, men Rømskog Næringsselskap, riktignok eid av kommunen, men her skal byggekostnadene tilbakebetales gjennom husleie, som et rent forretningsmessig prosjekt.

Hvor ble det av politisk raushet og romslighet i Aurskog-Høland?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags