Barnehagen på Nordli

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Jeg viser til reportasjen i Indre fredag 3. oktober.

Det er skuffende å se at budsjettet for barnehagen er steget fra NOK 60 til 100 millioner på ett år.

Jeg vil gjerne spørre: Hvem har ansvaret for forundersøkelsene og budsjetteringen?

For meg ser det ut til at man har startet et prosjekt på sviktende grunnlag og dårlige forundersøkelser.

Én sak er hva politikerene bestemmer seg for, her har man åpenbart blitt feilinformert når det gjelder kostnader.

Såvidt jeg vet, er aktiviteten i entreprenørmarkedet sviktende og permitteringer nær forestående.

Dermed skulle man tro at byggkostnadene skulle bli redusert.

Jeg ser at Ivar Egeberg vil bygge barnehage på Nordli uansett kostnad.

Jeg vil spørre: Er dette en god og vettug bruk av kommunens midler?

Skal Senterpartiet og dagens posisjon bygge en barnehage til NOK 100 millioner?

Intervjuet med Egeberg var trist lesning.

Hvis det er riktig referert, så viser det en politiker med lav respekt for fellesskapets midler.

Såvidt jeg vet, har Sørum kommune en gjeld på over en milliard (1.000 millioner).

Med stigende rente burde dette gi både politikere og administrasjon grunn til ettertanke.

En renteøkning på 1 prosent vil gi kommunen en utgiftsøkning på NOK 10 millioner, men renten vil nok øke med flere prosent, og da vil utgiftene øke med flere titalls millioner, hvis ikke rentene er bundet.

Vi trenger barnehager, men det må gå an å bygge mer kostnadseffektive prosjekter.

John Moe,

Blaker

Artikkeltags