Barnehage i Sørum – til Sørums politikere

Artikkelen er over 12 år gammel
DEL

Plassering av ny barnehage i Midtbygda er inne i en avgjørende fase der administrasjonen i Sørum nok en gang innstiller på Sørumsletta. For den som ikke vet det er denne delen av Sørum noe av det flotteste og mest verdifulle kulturlandskap som finnes i landet.

Dette landskapet omkranser prestegården og kirken ligger i ene enden av sletta. Området er helt unikt i den forstand at her slo antagelig de første seg ned som kom til Sørum. (Suderheimsslekta.) Det er gjort meget store arkeologiske funn etter våre forfedre og som foreløpig er landet nest største og tetteste funn. Fylkesrådmann varsler innsigelse med de konsekvenser dette får og jeg ber politikerne tenke seg godt om før de rører dette området.

Hva er vitsen ved å grave det fram for så og tegne det inn og deretter bygge det ned?

Sett fra ett kulturlandskaps og ett jordbruksmessig synspunkt framstår Sørumsletta som selve ikonet når det gjelder dyrkingsmessig kvalitet angår. Her kan en dyrke alt fra grønnsaker, poteter, korn og gras og enda ta store årssikre avlinger.

«Her vekser è uansett bare en husser på å så sier vi i Sørum». Alle jordbrukere i Sørum ser dette som det aller beste området en kan produsere mat på.

Sett fra en jordbrukers synspunkt er det å bygge ned denne delen av sletta det samme som å si til en Osloborger at nå flytter vi markagrensa og starter utbygging der.

Slikt blir det reaksjoner av.

Og reaksjoner har det blitt.

Omtrent alle som bor i denne delen av bygda har i protest skrevet under på at de ikke ønsker å bygge barnehagen der men ønsker seg fortsatt barnehage på Nordli. Det er samla inn ufattelige over 1100 underskrifter.

Dette bør dem som vi har valgt til å bestemme i kommunen merke seg. Jeg er meget skuffet over at Fylkeslandbruksstyret ikke har forstått hvor verdifullt området er jordvernmessig og som en helhet i kulturlandskapsbildet og som ikke har fremmet innsigelse i saken.

Å bygge ned dette vil være grov miljøkriminalitet og disse funn og jord ville være tapt for alltid.

Det siste argumentet for at en barnehage ikke skal plasseres på Sørumsletta er at området er dårlig egnet til barns oppvekst.

Mulig det kan være fordeler, men sett fra ett barns synspunkt finnes det ikke en eneste bakke og ake i, skli eller rulle ned. De fleste må gå der fra dem er i ett- to års alderen til og med 12 år. Noe så kjedelig.

At små barn må kjøres i barnehagen er helt vanlig, men når de har søsken som er eldre – hva skjer da? Jo de sitter så klart på de og.

For en lærer som skal starte en klasse der mange av elevene er kjørt til skolen kan tenke seg hvilke krefter som må ut FØR undervisningen begynner. For en som har gått eller syklet har han/hun brent noe av kruttet og det går an å starte undervisningen roligere.

I Norge i dag sliter vi med at særlig unge blir feitere og feitere. Dette skyldes i all hovedsak mangel på bevegelse og der betyr det mye at ungene går og sykler daglig til og fra skolen.

Her får altså kommunen i pose og sekk.

Bygger de på Nordli får ungene utviklet sin motorikk og helse videre i livet langt bedre enn om den plasseres på ett flatt område med kunstige lekeapparater. Dette er bevist.

I området ligger det en praktfull gangveg som kommunen bygde for kort tid tilbake og som vil ha mer besøk.

Fra leder i Sørum Bondelag,
Hans Flaen

Artikkeltags