— Det er mange ulike meninger blant foreldrene ved Aursmoen skole.

Det sier sier leder i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved Aursmoen skole, Tone Martinsen.

LES OGSÅ: Lekser eller ikke lekser – det er spørsmålet

Forleden hadde FAU temaet oppe til diskusjon. Her er deres uttalelse i etterkant av møtet:

«Vi er enige i rektors uttalelse om at skolen må ha et bevisst forhold til lekser, og at dette er noe som må tas opp på begynnelsen av hvert skoleår og gjennom hele skoleåret.

LES OGSÅ: Bedre skole uten lekser

Vi diskuterer om lekser og hvordan foreldre kan hjelpe og oppmuntre barna sine, skal være tema på et foreldremøte. Det viktigste i forhold til barnas mestringsfølelse handler om tilpasning til hvert enkelt barn, og grunnlaget her er en god dialog mellom hjem og skole slik at leksene kan tilpasses barnas mestringsnivå. Akkurat dette med mestring må ligge i bunnen for læringsprosessen til barna. Det er derfor viktig å se på hvorfor barna får lekser og hvilke lekser de får. Vi er positive til mengdetrening av lesing siden dette er basiskunnskap i alle fag».

LES OGSÅ: Lena (13) har vært på jobbskygging: – I denne jobben møter man mange morsomme mennesker