Når kriser rammer er det godt å se at lokalsamfunnet viser seg fra sin beste side