Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,4 øre per kilowattime i årets tredje kvartal.

Det er omtrent like lav pris som forrige kvartal, og en nedgang på hele 66 prosent sammenlignet med fjorårets tredjekvartal, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mye vann

NVE trekker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen fram at fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge ved inngangen til 3. kvartal nær historisk maksimum, og at dette bidro til svært lave kraftpriser gjennom første del av kvartalet.

Mye nedbør og snøsmelting førte til at fyllingsgraden økte ytterligere i perioden og var på 94 prosent ved kvartalets utløp, ifølge NVE.

Dette er nesten 12 prosentpoeng over medianverdien for 3. kvartal i perioden 2000 til 2019.

Nedgang på 33 prosent

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 72,9 øre per kilowattime i 3. kvartal i år, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser.

Dette er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Av den samlede strømprisen utgjorde kraftprisen 20 prosent, nettleien 39 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 41 prosentene.

Nettleien og avgifter utgjør en større del av den totale strømprisen i tider med veldig lav strømpris.

Elspotpriskontrakter billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal 2020 med en gjennomsnittlig strømpris på 12,2 øre per kilowattime, eksklusive avgifter og nettleie.

Gjennomsnittlig strømpris for variabel pris kontrakter var 22,8 øre per kilowattime.

Husholdninger med nye fastpriskontrakter over ett års varighet hadde den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal med en strømpris på 38,1 øre per kilowattime. Bare 2 prosent av husholdningene hadde slike kontrakter i tredje kvartal i år.

(©NTB)