Til oversikten

Prisliste / vilkår privatrubrikk

Prisliste for bestilling pr telefon / e-post direkte til vårt kundesenter

Alle kategorier 139,- pr. dag i avis + omkostninger.

Vilkår for annonsering i papiravis

  • Tjenesten gjelder kun for privatpersoner. Kontakt vår annonseavdeling dersom du er næringsdrivende og ønsker å inngå avtale om annonsering.
  • Eventuelle feil i annonsen må meldes inn så snart som mulig: privatannonser.kundesenter@amedia.no. Avisen har ikke ansvar for evt feil annonsøren selv har skrevet i annonsebestilling.
  • Vårt ansvar for eventuelle feil i annonseteksten, begrenser seg i alle tilfeller kun til det annonsen koster.
  • Alle annonser plasseres under den overskrift/vignett som mest korrekt angir innholdet i annonsen.
  • Annonser som strider mot loven, er villedende, urimelige, virker støtende eller inneholder noe som bryter med samfunnets moralnormer og god tone, vil ikke bli publisert (for eksempel pornografi, alkohol, tobakk).
  • Vi utleverer nødvendige opplysninger om annonse- og annonsørforhold til politi og offentlige myndigheter dersom vi blir bedt om det.
  • Det er ikke tillatt å annonsere for dyrearter som ifølge Mattilsynet betegnes som ulovlige. I tillegg oppfordrer vi alle til å følge Mattilsynets retningslinjer for når dyret kan skilles fra sin mor.
  • Det er forbudt å legge på prisen ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement (Svartebørsloven). Annonser av typen «selges til høystbydende over (arrangørens) utsalgspris» og lignende annonser er dermed ulovlige og vil bli fjernet.
  • Vi tilbyr kredittkortbetaling, men du kan også betale med faktura dersom du bestiller annonse gjennom vårt kundesenter. Vårt fakturagebyr er 62,50,- og betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Etter forfall beregnes rente i henhold til lov om forsinkelsesrenter.