(Romerikes Blad)

I dag skulle politikerne i formannskapet i Sørum kommune behandle saken om Blaker skanse. Det skulle vise seg å bli en kjapp affære.

Politikerne benyttet nemlig den første muligheten de hadde til å si noe om Blaker skanse til å ikke si noe som helst.

– Det er fremdeles en del uavklarte ting i saken, så jeg foreslår at vi går videre uten innstilling og tar saken videre til kommunestyret, sa formannskapets leder og ordfører Marianne Grimstad Hansen (H), i en kommunestyresal som store deler av møtet manglet både lys og tilgang til internett på grunn av strømbrudd.

Enig med rådmannen

Det kan se like mørkt ut for et framtidig kommunalt engasjement på Blaker skanse dersom rådmann Siri Gauthun Kielland får flertall for sin innstilling til kommunestyret.

Der anbefaler hun nemlig politikerne å ikke gå videre med de forelagte avtalene fra Statsbygg om overtakelse eller langtidsleie av Blaker skanse. Rådmannen mener både betingelsene er for dårlige og at Blaker skanse «er et nasjonalt kulturminne som staten må ta det vesentligste av ansvaret for».

Det er et synspunkt ordføreren støtter.

– Blaker skanse er et nasjonalt kulturminne, og vi vil gjerne bidra til å løfte aktiviteten der. Men det er ikke fullt og helt et lokalt ansvar, sier Grimstad Hansen.

LES OGSÅ:

– Vi jobber for Skansen

 

På spørsmål om hva som fremdeles er uavklart i saken, og etter to år med forhandlinger med Statsbygg, sier ordføreren at det er forhold hun ikke kan gå inn på nå.

Hun vil heller ikke bekrefte eller avkrefte om kommunestyret vil gi et endelig svar når saken behandles på nytt i kommunestyresalen den 24. januar.

– Det jeg kan si er at vi jobber for Skansen, sier Grimstad Hansen, og antyder med det at det fremdeles jobbes for å finne alternativer til den siste avtalen Statsbygg har lagt på bordet.

FAKTA

Blaker Skanses historie går tilbake til 1682, da man planla å bygge flere forsvarsverker langs Glomma som vern mot angrep fra svenskene. Planen for Blaker Skanse ble godkjent av kong Christian 5. i 1683.

Under ledelse av feltmarskalkløytnant G.W. Wedel Jarlsberg ble det anlagt voller (skanser) på en av de strategisk viktige innmarsjlinjene fra Sverige. Dette inngikk i en lengre forsvarslinje som fulgte Glommas østside.

Blaker Skanse ble bygget ut til fullverdig festning i 1740-1750-årene.

Blaker Skanse var i kamp to ganger. I 1718 angrep svenskene, men ble slått tilbake. I 1808 ble den imidlertid inntatt av svenske styrker.

Forsvaret solgte Blaker Skanse til private i 1894. Staten kjøpte eiendommen tilbake i 1916 og etablerte Statens husflidsskole der. Da hadde bygningene forfalt, og måtte settes i stand. Dette ble gjort etappevis over en periode på 20 år. Parallelt med dette ble det på 1920-tallet bygget smie, materiallager og flere andre bygninger til skoleformål. Husflidsskolen ble etter en tid erstattet av Statens lærerskole i forming, og så gikk denne virksomheten inn i Høgskolen i Akershus.

I 2003 flyttet høgskolen sin virksomhet til Lillestrøm. Samme år ble hele Blaker Skanse regulert til bevaring. I Statsbyggs landsverneplan 2015 er flere av bygningenes eksteriører, og noe interiør, foreslått vernet.

I dag er det Statsbygg som har ansvaret for Blaker skanse. Statsbygg er en statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

De har sagt at de vil selge Blaker skanse dersom Sørum kommune ikke vil overta eller leie eiendommen.