– Vi representerer 14 steder sør i Hedmark og øst i Akershus som alle arbeider med ulike kunsthåndverk, håndverk, gårds-, skogs- og kulturopplevelser.

Det forteller Anne Eriksdatter Bye. Hun er en av initiativtagerne til samarbeidsprosjektet om å tilby en kulturreise inne på skauen.

— Vi tar modell av de svenske konstrundene og arrangerer en besøksrunde som vi har kalt «Skoginger». Vi slår oss sammen og holder verksteder, gårder og utsalg åpne for besøkende enkelte helger i årer, med premiere lørdag 1. september og søndag 2.september. Neste helg blir i oktober.

En rundreise

Konseptet går ut på at besøkende kan reise fra sted til sted og bli kjent med området samtidig som de opplever lokalt, tradsjonsbundet håndverk, biodynamisk gårdsdrift, kunsthåndverk og mye mer.

– I Sverige har de nærmere 100 slike besøksrunder. Det har lenge vært etterlyst tilsvarende samarbeidsprosjekter hos oss, forteller Anne Eriksdatter Bye, som markedsfører tiltaket som «en rundreise for deg som er interessert i lokal kunst og kunsthåndverk, økologisk mat, verneverdig håndverk, husflid, gårdsopplevelser og skogsopplevelser».

Stedene folk kan besøke ligger blant annet på Vestmarka, i Tobøl, Skotterud, Magnor og Kongsvinger.

Selv driver Anne Eriksdatter Bye Atelier Klanderud på Magnor sammen med Kjell I. Granheim, med vev, skinn, økologisk honning og lammekjøtt.

Bor i skogen

Hun forklarer videre:

– Vi er 14 kunstneriske og kreative mennesker som bor i skogen. Navnet referer nok til dem som fra gammelt av hadde både sitt liv og virke i og med skogen, men det kan også bety det å drive med skogsarbeid. Noen av oss er bønder med et ekstra miljøbevisst fokus. Mange av oss er håndverkere som med stolthet ivaretar gamle, utdøende teknikker. Andre igjen er kunstnere med masser av erfaring og navn kjent utenom de norske skoger. Inspirasjonen er imidlertid oftest funnet her hvor vi lever og arbeider. VI har alle enten formell eller ikke fullt så formell utdannelse, mye livserfaring og alle er vi drevet av skapergleden, enten det vi lager er kunst, håndverk, kunsthåndverk eller sunn mat.

Eneste lokale

Ola Martinsen bor cirka 4 kilometer fra Ovlien i Aurskog, og er den eneste lokale skogingen som er med i prosjektet. Han er smed, og åpner smia for dem som vil komme på besøk de aktuelle helgene i september og oktober.

– Hvilke forventninger har du til disse helgene?

– Tja...je ske smi litt, så kan folk komme og se.

– Har du mye besøk i smia di, sånn ellers?

– Det forekommer, det. Je har jo hatt kurs før, au.

Ola Martinsen har eget maskinentreprenørfirma, men nå er han pensjonist.

– Je har i ælle år reparert redskapen i sjølbygd smie.

Ola smed er sjøllært, har smidd økser og kniver på bestilling og ellers tatt på seg varierte oppdrag. Lysgloben til Mangen kapell er det han som har smidd. Rekkverket utvendig like så.

– Til Løken kirke har je smidd adventstaka, og nylig leverte je en heil haug med kroker til låven på Aur prestegård.