Hyller Luther på Romerike

KONSERT: Fet kirkekor (bildet) og Løken kammerkor inviterer til konsert hvor de skal sette opp blant annet Johan S. Bachs kantate nr. 80. Konserten er markering av reformasjonsjubileet. foto: privat

KONSERT: Fet kirkekor (bildet) og Løken kammerkor inviterer til konsert hvor de skal sette opp blant annet Johan S. Bachs kantate nr. 80. Konserten er markering av reformasjonsjubileet. foto: privat

Artikkelen er over 1 år gammel

Tirsdag er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 tester, som regnes som starten av reformasjonen. Dette markeres flere steder på Romerike, blant annet i Ullensaker kirke hvor man kan oppleve en gudstjeneste slik den var i 1685.

DEL

(Romerikes Blad)  

– På tirsdag skal vi ha en reformasjonsgudstjeneste. Gudstjenesten vil skille seg litt ut, fordi vi skal bruke et kirkeritual fra 1685. Det vil være kjente elementer som preken, nattverd og evangelielesning, men det vil være en litt annen språkdrakt enn vi kjenner i dag og en annerledes gang i liturgien. Det kommer ikke til å være på dansk, men kanskje en mer dansk tilnærming, sier kapellan Knut Ertzeid i Ullensaker kirke.

Ullensaker kirke er en av de kirkene som skal markere reformasjonsjubileet.

– Det vil bli mye fokus på salmer, og vi kommer til å synge flere Luther-salmer på gudstjenesten, blant annet «Vår Gud han er så fast ei borg», sier Ertzeid.

Penger reduserte straff

Martin Luther ble født i Tyskland i 1483 og døde 18. februar 1546. Luther fikk en sterk religiøs erfaring etter et lydnedslag i 1505. Han bestemte seg da for å endre planene fra å studere jus til å studere teologi. Han utdannet seg til teolog ved universitet i Erfurt. Luther ble også presteviet som munk, men i store deler av livet var han professor i teologi ved universitetet i den tyske byen Wittenberg.

Ifølge teksten til Tarald Rasmussen, som er professor i Kirkehistorie ved UIO, i Store norske leksikon var Luther svært kritisk til avlatshandelen i pavekirken. Avlatshandel gikk ut på at folk kunne betale penger til kirken for å få avlat, altså få redusert sin straff for uoppgjorte synder i skjærsilden.

31. oktober 1517 offentliggjorde Luther 95 teser (læresetninger) hvor han kritiserte avlatshandelen. Dette regnes som starten på den lutherske reformasjonen. Senere ble visstnok hans kritikk mot paven og den romerske kirken stadig mer radikal. Han kritiserte den romerske kirkes autoritetssystem.

Luther fikk en del motstandere og ble forfulgt og bannlyst, fordi han kritiserte kirken. Samtidig hadde han veldig mange tilhengere som støttet hans synspunkter. Det sies at han fra cirka 1520 var den mest berømte mannen i Europa.

I en artikkel Andreas H. Hvidsten har skrevet på reformasjonsbloggen til Det teologiske fakultet omtaler han Luther som en av de første menneskerettighetsaktivistene.

– Sett fra moderne ståsted var Luther en tidlig forkjemper for å gjøre det vi i dag kaller samvittighetsfrihet til politisk realitet, skriver Hvidsten.

TESENE: Martin Luther er kjent for å ha satt opp 95 teser (læresetninger). Dette skulle få stor betydning for samfunnet og for kirken.

TESENE: Martin Luther er kjent for å ha satt opp 95 teser (læresetninger). Dette skulle få stor betydning for samfunnet og for kirken.

Kvinner, vin og sang

Luther hadde mange sterke meninger, og derfor er han kjent for en rekke sitater. Ett sitat han skal ha sagt er:

«Den som ikke elsker kvinner, vin og sang, er og blir en tosk hele livet».

Selv brøt han klosterløftene i 1525 da han inngikk ekteskap med den tidligere nonnen Katarina av Bora. Dette vakte stor oppsikt i samtiden blant katolikkene.

Reformasjonsjubileet markeres i disse dager over hele landet, også på Romerike.

De fleste kirkene som markerer dette, har en markering i morgen 31. oktober, men det har også vært noen markeringer tidligere i høst, blant annet i Lillestrøm kirke hvor det ble satt opp en egen musikal om Luther.

HISTORISK GUDSTJENESTE: På tirsdag får man oppleve en gudstjeneste i Ullensaker kirke slik den var i 1685.foto: Magnus vollset

HISTORISK GUDSTJENESTE: På tirsdag får man oppleve en gudstjeneste i Ullensaker kirke slik den var i 1685.foto: Magnus vollset

Inviterer til konsert

Kantor Jo Dalene i Fet- og Dalen menighet sier at også de skal markere jubileet litt ekstra. Kirkene sammen med Løken kammerkor og Fet kirkekor inviterer til Reformasjonskonsert i Løken kirke, 31. oktober og i Fet kirke 2. november.

– Dette blir en veldig flott konsert, det er ikke så ofte vi har mulighet til å spille de store klassiske verkene. Vi har med oss musikere på trompet, pauke, trekkspill, fløyte, fiolin og orgel og skal blant annet framføre satser fra kantate nr. 80 av J.S. Bach. Foredraget «Luther og veggen mot nord» flettes inn mellom musikkstykkene, forteller Dalene.

Martin Luther

  • Martin Luther (1483–1546) var tysk prest og teologi-professor.
  • Var svært kritisk til paven og den romerske kirke. Han var spesielt imot avlatshandelen.
  • Han er kjent for å sette opp 95 teser som kritiserte den romerske kirke, og dermed startet den lutherske reformasjonen.

Reformasjonen

  • En religiøs omveltning fra katolisisme til protestantisme som ble utløst av Martin Luther og hans 95 teser på 1500-tallet.
  • Mange grupper støttet Martin Luthers kritikk av kirken, og reformasjonen ble etter hvert en bevegelse som vant fram i store deler av Europa.
  • Reformasjonen førte til delingen av vestlig kristendom i den katolske, den lutherske og den reformerte kirke, og førte til generelt store grunnleggende endringer i religion og samfunn.
  • Kilde: Store norske leksikon

Artikkeltags