Rita Nyborg er en av ildsjelene som til tider har jobbet døgnet rundt for å skape aktivitet på Blaker Skanse.

Hun var med å starte opp Blaker Skanses Venner i 1998, deretter fulgte Skansespillet, Blaker Utvikling og KunstSkansen.

 

De siste årene har hun vært ansvarlig for korttidsutleien på Skansen.

Nyborg jobber på deltid med korttidsutleie og Blaker Skanses Selskapslokaler samtidig som hun er primus motor for mye av det som skjer på stedet.

– Vi opplever igjen at Statsbygg vil selge Blaker Skanse, og igjen hører vi at Blaker Skanse har vært et pengesluk i mange år. For oss som jobber, leier eller bor på denne kulturperlen, er ikke dette noe nytt. Det er ikke første gang vi ved juletider ikke vet hva som skal skje til neste år! Dette er frustrerende for oss, men minst like ille er det for alle de som ønsker å feire bryllup, ha konfirmasjoner eller andre merkedager på Skansen i framtida.

 

Nyborg betegner seg selv som optimist og bebuder at hun har trua på at det vil ordne seg. Nå mener hun at tiden er inne for å finne en endelig løsning.

– Den løsningen inkluderer ikke å selge til høystbydende! Det er heller ikke å fortsette med kortsiktige leieavtaler.

Nyborg mener det er få som vil gjøre investeringer på et sted det ikke er mulig å få leiekontrakter på mer enn ett til to år av gangen

– Det sier seg selv at slike vilkår hindrer utviklingen på Blaker Skanse. Men det skal sies, det har ikke alltid vært slik. Det var en gang at vi hadde tro på framtida. Det var en gang vi hadde folk i Statsbygg vi følte ønsket det samme som oss, sier Rita Nyborg.

 

Hun tenker tilbake til 11.11. i 2011 klokka 11. Da arrangerte Blaker Utvikling AS nærmiljøkonferansen Leve med Kulturminner på Blaker Skanse. En av foredragsholderne var May Balkøy, som var utviklingsdirektør i Statsbygg.

– Hadde trua på framtida

– May holdt et engasjerende innlegg, som gjorde at alle som var der, virkelig fikk trua på framtida. Hun avsluttet innlegget sitt med å fortelle at nå hadde Blaker Skanse blitt flyttet til egen post i statsbudsjettet, noe som ville innebære at Blaker Skanse skulle slippe kravet til inntjening, på lik linje med Håkonshall, Munkholmen med flere. Det ble stående applaus – og vi skålte for denne gode nyheten. Det gikk ikke så lenge etter dette, så ble May Balkøy syk og dessverre døde hun i mars 2013. Jeg har spurt meg selv mange ganger om hva som egentlig skjedde etterpå, for jeg kan ikke si at vi på skansen har merket noen forskjell og jeg så heller aldri noen endring i vilkårene. Jeg har også fortalt om dette møtet til folk i kommunen, men vet ikke om de har gjort noe med det. Flere fra både administrasjonen og politikerne var til stede 11.11.2011, så dette bør være kjent stoff, mener Nyborg.

Torsdag møtes Statsbygg og Sørum kommune for å se på mulighetene for at kommunen kan overta Blaker Skanse.