Kritisk til ny veiutbygging: – En stor belastning for alle som bor langs, og bruker veien

En utbedret riksvei 22 vil beslaglegge mye matjord og gjøre vondt verre for dem som bor langs riksveien.