Knusende dom i tingretten – avskiltet som bruktbilforhandler for alltid

Retten er ikke i tvil om at «tiltalte med vitende og vilje har villedet de fornærmede».