Korona- og alkoholkontroll i lokale matbutikker

Sjekket at lover og regler ble overholdt.