– Her må noe gjøres, for det kjøres i opptil 250 km/t

Einar Holum mener gjennomsnittsmåling fra Bjørkelangen til Mork ville hatt stor betydning for antall ulykker.